UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
GłównaO MnieGaleriaPublikacjeZajęciaWarsztatyChata War.Kontakt
liczba odwiedzin : Internetowe liczniki

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
w zakresie historii, ze specjalnością historia regionalna,
dydaktyka historii, historia mówiona

Strona poświęcona pracy zawodowej, związana z dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur, dydaktyką oraz edukacją regionalną dla studentów i doktorantów UWM w Olsztynie

Kontakt:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
Tel. (89) 524-64-50, pok. 231
E-mail: Izabela Lewandowska


Aktualności:

Z wielką radością pragnę poinformować, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. objęłam stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Zapraszam do podejmowania badań naukowych pod moim kierunkiem w dziedzinie historii regionu, dziedzictwa kulturowego, oral history, turystyki i muzealnictwa, a także świadomości historycznej i edukacji.


Szanowni Państwo, 16 marca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. dzięki moim staraniom, umieścił gwarę warmińską na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO.
Depozytariuszami są: Izabela Lewandowska, Edward Cyfus, Łukasz Ruch -link-.
Utworzyliśmy nową stronę na facebooku dotyczącą gwary.
Zapraszam do śledzenia: -link do fanpaga na FB-

Zapraszam także do czytania moich tekstów:

 • Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie - historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość, Echa Przeszłości;, T. VI, 2015, s. 245-270. -link-
  dostęp on-line: -link2-
 • O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej; T. 5, 2015, s. 309-321, -link-


  Zapraszam do polubienia stron Facebook-owych:
  Podręcznik regionalny dla Warmii i Mazur -link do fanpaga na FB-
  Turystyka Historyczna-UWM -link do fanpaga na FB-
  Gwara Warmińska -link do fanpaga na FB-