UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
liczba odwiedzin:

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
w zakresie historii, ze specjalnością historia regionalna,
dydaktyka historii, historia mówiona


-ORCID- -ResearchGate-


Aktualności:


Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że 25 listopada 2021 r. zostałam powołana na stanowisko redaktora działu "Historia" w nowym naukowym piśmie "Copernicus Political and Legal Studies" - link -

Zapraszam do słuchania moich wypowiedzi:

Wypowiedź podczas promocji czasopisma "Masovia" w: Adamowicz Andrzej, Masovia - dziedzictwo kulturowe Mazur, relacja filmowa (moje wystąpienie od 47'15" do 59'05": Masovia - Dziedzictwo kulturowe Mazur - Ku Prawdzie - link -

Wystawa o Herderze, którą sprowadziłam do Olsztyna z Niemiec i którą otwierałam: - link -

...i do czytania najnowszych artykułów:

Nowoczesne strategie uczenia się i nauczania, czyli w jaki sposób pomóc uczniom zrozumieć Europę, "Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie" 2022, nr 2, s. 14-17. - link -

Gmina Gietrzwałd. Przewodnik historyczno-kulturowy pogranicza Warmii i Mazur, wyd. Fundacja Polska Rodzina, Olsztyn 2021, ss. 34. - link -

Stosunek Armii Czerwonej i ludności polskiej do zastanego dziedzictwa kulturowego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948, w: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza, red. Maciej Duda, Szymon Michał Buczyński, Olsztyn 2021, s. 27-54. - link -

Dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru Nadleśnictwa Jedwabno, "Masovia. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur", t. 17, 2020, s. 139-162. - link -

Między Bawarią a Prusami Wschodnimi. Związki geograficzne, historyczne i kulturowe a współczesne postrzeganie dziedzictwa ziem pruskich, "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej", t. 9-10, 2020, s. 313-336. - link -

Warmiacy w XIX wieku - rozważania nad tożsamością i pograniczem kulturowym, w: Marginesy, red. M. Korybut-Marciniak, Olsztyn 2020, s. 239-265. - link -