UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Warsztaty Chata War. Kontakt Wyszukaj
liczba odwiedzin : Internetowe liczniki

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
w zakresie historii, ze specjalnością historia regionalna,
dydaktyka historii, historia mówiona


Strona poświęcona pracy zawodowej, związana z dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur, dydaktyką oraz edukacją regionalną dla studentów i doktorantów UWM w Olsztynie

Kontakt:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
Tel. (89) 524-64-50, pok. 231
E-mail: Izabela Lewandowska


Aktualności:
Zapraszam do podejmowania badań naukowych pod moim kierunkiem w dziedzinie historii regionu, dziedzictwa kulturowego, oral history, turystyki i muzealnictwa, a także świadomości historycznej i edukacji.


Zapraszam także do czytania moich najnowszych tekstów:
  • Morze Bałtyckie z perspektywy ziem pruskich w międzywojennych podręcznikach czterech krajów: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, w: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej, red. D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, S. Roszak, Szczecin-Warszawa 2017, s. 67-88. -link-
  • Szlak kopernikowski - kulturowy szlak turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. Między teorią a praktyką, w: Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu, red. G. Kobrzeniecka-Sikorska, A. A. Omelaniuk, Olsztyn 2016, s. 67-90. -link-
  • Otokar Rudke - życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym [współautor Sylwia Szkamruk], Biografistyka Pedagogiczna 2016, nr 1, s. 71-99. -link-
  • The specificity of oral history research in Warmia and Mazury. The concept of interdisciplinary project, Papers of Social Pedagogy. Family in the process of changes 2016, nr 2, s. 75-82. -link-

  • Zapraszam do polubienia stron Facebook-owych: