>
UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Warsztaty Chata War. Kontakt Wyszukaj
Dzieje Warmii i Mazur

 • 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009. Broszura informacyjna wydana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2009 r.
 • 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009. Wprowadzenie, Puls Regionu 2009, nr 96, s. 14. -link-
 • Absolwenci historii 1972-2013 (do 1 września), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje - profil badawczy - absolwenci), red. Andrzej Kopiczko, Wyd. IHiSM, Olsztyn 2013, s. 217-261. (współautor Radosław Gross) -link-
 • Badacz historii najnowszej jak Sherlock Holmes, czyli jak szukałam informacji o Warmia and Mazury Polish Friendly Association, Masovia 2006, T. 9, s. 133-148. -link-
 • Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku, Studia Warmińskie 2001, t. 38, s. 139-153. -link-
 • Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako mąż stanu i kanclerz Rzeczypospolitej, Rocznik Elbląski 1998, t. 16, s. 29-46. -link-
 • Biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi portret własny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nr 13, Prace Historyczne, zeszyt II, Olsztyn 1998, s. 52-68. -link-
 • Brąswałd, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 99, s. 10. -link-
 • Chaberkowo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 97, s. 11. -link-
 • Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach (koła naukowe, bibliografia), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje - profil badawczy - absolwenci), red. Andrzej Kopiczko, Wyd. IHiSM, Olsztyn 2013, s. 179-216. -link-
 • Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012, ss. 495. -link do fragmentu książki- -Errata-
 • Dzieje samorządu na dawnych ziemiach pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1998, nr 2, s. 329-331 (sprawozdanie z sesji). -link-
 • Edward Cyfus, Niezłomny Warmiak infułat Adalbert (Wojciech) Zink (1902-1969), wyd. Fundacja Debata, Olsztyn 2017, ss. 87 (recenzja), Studia Warmińskie T. 54, 2018, s. 402-404. -link-
 • Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński,
  Masurische Storchenpost 2006, nr 7, s. 30-34; (cz. 1). -link-
  Masurische Storchenpost 2006, nr 8, s. 18-21; (cz. 2). -link-
  Masurische Storchenpost 2006, nr 9, s. 24-28. (cz. 3). -link-
 • Emilia Sukertowa-Biedrawina (29 I 1887 - 27 XII 1970), Kwadrans Akademicki 1998, nr 2/3, s. 7 -link-
 • Historia najnowsza a inne dyscypliny i subdyscypliny badawcze. Zarys problematyki, w: Granice dyscyplinarne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, z serii: Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2006, s. 145-163. -link-
 • Instytut Mazurski jako instytucja nauki. Postulaty badawcze. Kalendarium, w: Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 95-113. -link-
 • Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy - Hieronima Skurpskiego, Echa Przeszłości 2006, T. VII, s. 137-158. -link-
 • Jan Stefan Wydżga dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich, Studia Warmińskie 1999, t. 36, s. 141-144. -link-
 • Jaroty, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2010, nr 102, s. 14. -link-
 • Lata 1946-1956 na Warmii i Mazurach z perspektywy Władysława Ogrodzińskiego, historyka i bibliotekarza w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Studia Historyczne 2006, nr 3-4, s. 319-337.
 • Nasze baby pruskie (cz. 1 - Schiling, Protmann, Zdunk), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 3, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 2 - Dargel, Samulowska, Pieniężna), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 4, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 3 - Licharewa, Strohmberg), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 5, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 4 - Sukertowa-Biedrawina, Desmond), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 6, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 5 - Zientara-Malewska, Śnieżko-Szafnaglowa), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 7/8, s. 28. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 6 - Świtycz-Widacka, Triller), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 9, s. 28. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 7 - Lindner, Bienkowski-Andersson), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 10, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 8 - Wagner-Andersson, Żarska), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 11 (listopad), s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 9 - Wengris, Knosała), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 12 (grudzień), s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 10 - Vetulani, Teszner-Grothowa), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 1 (styczeń), s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 11 - Dönhoff, Pietrzak-Pawłowska), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 2, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 12 - Suckow, Kwinto), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 2, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 13 - Okęcka-Bromkowa), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 4, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 14 - Hulanicka), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 5, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 15 - Keferstein, Poschmann, Langowska), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 6, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 16 - Kamienne posągi, czyli od czego się wszystko zaczęło...), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 7/8, s. 29. -link-
 • Narracje kresowe. Wartości rodzinne we wspomnieniach Ireny Mackiewicz, w: Polska rodzina na Wschodzie, red. H. Stroński, Tarnopol-Bohdan 2008, z serii: Pamiętnik Kijowski, T. 9, s. 283-304. -link-
 • Nowa Kaletka, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 100, s. 8. -link-
 • Obchody jubileuszu 80-lecia szkolnictwa polskiego na Warmii w 2009 roku, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2010, nr 103, s. 10. -link-
 • Olsztyn, z cyklu 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 101, s. 6. -link-
 • Olsztyn znany i nieznany, Kwadrans Akademicki 1997, nr 3, s. 4. -link-
 • Otokar Rudke - życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym [współautor Sylwia Szkamruk], Biografistyka Pedagogiczna 2016, nr 1, s. 71-99. -link-
 • Polityka wystawiennicza Muzeum Warmii i Mazur w latach 1945-1989. Przyczynek do edukacji historycznej na pograniczu kulturowym, w: Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn 2010, s. 271-292. -link-
 • Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych, Pruthenia, T. 1, Olsztyn 2006, s. 79-94. -link-
 • Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski. Zarys sylwetek naukowych, Echa Przeszłości 2005, T. VI, s. 351-355. -link-
 • Ryszard Knosała (21 II 1907 - 6 II 1945), Kwadrans Akademicki 1997, nr 4, s. 5 -link-
 • Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazurach) na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki, w: Żydzi wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Białystok 2017, s. 349-376. -link-
 • Sprawozdanie z sympozjum Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2001, nr 1, s. 107-109.
 • Szkolnictwo mniejszości polskiej na Warmii w okresie międzywojennym (1929-1939), Głos Rodła 2009, nr 9, s. 8-9. -link-
 • Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010, ss. 247 (plus płyta CD) [współautor Jan Chłosta]. -link-
 • Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, red. Izabela Lewandowska, Purda-Olsztyn 2012, ss. 238; rozdziały: Dzieje Butryn od średniowiecza po 1945 rok, s. 21-42; Butryny po II wojnie światowej (1945-1972), s. 43-64. -link-
 • Unieszewo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 98, s. 4. -link-
 • Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego, Przegląd Zachodni 2005, nr 3, s. 128-145. -link-
 • Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, pod red. Bogumiła Kuźniewskiego, Olsztynek 2002 (recenzja), Masovia 2003, t. 6, s. 192-195. -link-
 • Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie polskiej archeologii i nauki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, cz. IX: Krzewienie wiedzy, Olsztyn 2005, s. 89-102. -link-
 • Władysław Ogrodziński - przyczynek do biografii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2012, nr 1, s. 179-220. -link-
 • Wojenne losy Henryka Archutowskiego - założyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur w Londynie, Masovia, t. 12, 2009, s. 41-52. -link-
 • Wybór źródeł i literatury do dziejów Warmii i Mazur (1806-1920). Zebrały i opracowały Izabela Lewandowska i Małgorzata Jastrzębska, Olsztyn 2000, ss. 123. -link-
 • Zabytki i ludzie. Lucjan Czubiel, Kalendarz Olsztyna na rok 2014, R. XVI, red. T. Śrutkowski, Olsztyn 2013, s. 186-191. -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 1, "Myśliwiec Warmińsko-Mazurski", dodatek do nr 5/2016. -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 2, "Myśliwiec Warmińsko-Mazurski", dodatek do nr 3/2017. -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 3, "Myśliwiec Warmińsko-Mazurski", dodatek do nr 4/2017. -link-
 • Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1998, nr 2, s. 327-328 (sprawozdanie z sesji). -link-
 • Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, red. Stanisław Archemczyk OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2008, ss.119 w: Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 2008, nr. 265, s. 458-460. -link-