>
UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Historia Warmii i Mazur

 • 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009. Broszura informacyjna wydana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2009 r.
 • 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009. Wprowadzenie, Puls Regionu 2009, nr 96, s. 14. -link-
 • Absolwenci historii 1972-2013 (do 1 września), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje - profil badawczy - absolwenci), red. Andrzej Kopiczko, Wyd. IHiSM, Olsztyn 2013, s. 217-261. (współautor Radosław Gross) -link-
 • Badacz historii najnowszej jak Sherlock Holmes, czyli jak szukałam informacji o Warmia and Mazury Polish Friendly Association, Masovia 2006, T. 9, s. 133-148. -link-
 • Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku, Studia Warmińskie 2001, t. 38, s. 139-153. -link-
 • Biskup Warmiński Jan Stefan Wydżga jako mąż stanu i kanclerz Rzeczypospolitej, Rocznik Elbląski 1998, t. 16, s. 29-46. -link-
 • Biskupa Warmińskiego Jana Stefana Wydżgi portret własny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nr 13, Prace Historyczne, zeszyt II, Olsztyn 1998, s. 52-68. -link-
 • Brąswałd, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 99, s. 10. -link-
 • Chaberkowo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 97, s. 11. -link-
 • Czubiel Lucjan (hasło słownikowe), w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. naczelny E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 137. -link-
 • Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach (koła naukowe, bibliografia), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje - profil badawczy - absolwenci), red. Andrzej Kopiczko, Wyd. IHiSM, Olsztyn 2013, s. 179-216. -link-
 • Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012, ss. 495. -link całość- -link do fragmentu- -Errata-
 • Dzieje Samorządu na dawnych ziemiach pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1998, nr 2, s. 329-331 (sprawozdanie z sesji). -link-
 • Edward Cyfus, Niezłomny Warmiak infułat Adalbert (Wojciech) Zink (1902-1969), wyd. Fundacja Debata, Olsztyn 2017, ss. 87 (recenzja), Studia Warmińskie T. 54, 2018, s. 402-404. -link online-
 • Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński,
  Masurische Storchenpost 2006, nr 7, s. 30-34; (cz. 1). -link-
  Masurische Storchenpost 2006, nr 8, s. 18-21; (cz. 2). -link-
  Masurische Storchenpost 2006, nr 9, s. 24-28. (cz. 3). -link-
 • Emilia Sukertowa-Biedrawina (29 I 1887 - 27 XII 1970), Kwadrans Akademicki 1998, nr 2/3, s. 7 -link-
 • Historyczno-kulturowy kontekst plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920 roku, Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie 2021, nr 2, s. 12-16. - link - (do całego pdf z Wiadomości Historycznych)
 • Historia najnowsza a inne dyscypliny i subdyscypliny badawcze. Zarys problematyki, w: Granice dyscyplinarne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, z serii: Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2006, s. 145-163. -link-
 • Instytut Mazurski jako instytucja nauki. Postulaty badawcze. Kalendarium, w: Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 95-113. -link-
 • Instytut Mazurski w relacji jego wspótwórcy - Hieronima Skurpskiego, Echa Przeszłości 2006, T. VII, s. 137-158. -link-
 • Jan Stefan Wydżga dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich, Studia Warmińskie 1999, t. 36, s. 141-144. -link-
 • Jaroty, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2010, nr 102, s. 14. -link-
 • Józef Malewski z Jarot (1888-1948). Historia i pamięć, (współautor Radosław Batożyński), wyd. UWM, Olsztyn 2020, ss. 181. - link -
 • Lata 1946-1956 na Warmii i Mazurach z perspektywy Władysława Ogrodzińskiego, historyka i bibliotekarza w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Studia Historyczne 2006, nr 3-4, s. 319-337.
 • Leśnicy obecnego Nadleśnictwa Jedwabno w powojennej służbie w lasach mazurskich (1945-1972), w: W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych, red. Dariusz J. Gwiazdowicz, Tarnobrzeg 2019, s. 265-305.-link-
 • Nadleśnictwo Jedwabno. Historia i walory przyrodniczo-kulturowe, Olsztyn 2019, ss. 286.-link-
 • Nadleśnictwo Stare Jabłonki w okresie PRL: historia i ludzie, Pamięć i Przyszłość 2018, nr 2, s. 35-43. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 1 - Schiling, Protmann, Zdunk), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 3, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 2 - Dargel, Samulowska, Pieniężna), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 4, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 3 - Licharewa, Strohmberg), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 5, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 4 - Sukertowa-Biedrawina, Desmond), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 6, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 5 - Zientara-Malewska, Śnieżko-Szafnaglowa), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 7/8, s. 28. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 6 - Świtycz-Widacka, Triller), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 9, s. 28. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 7 - Lindner, Bienkowski-Andersson), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 10, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 8 - Wagner-Andersson, Żarska), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 11 (listopad), s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 9 - Wengris, Knosała), Wiadomości Uniwersyteckie 2012, nr 12 (grudzień), s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 10 - Vetulani, Teszner-Grothowa), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 1 (styczeń), s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 11 - Dönhoff, Pietrzak-Pawłowska), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 2, s. 26. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 12 - Suckow, Kwinto), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 2, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 13 - Okęcka-Bromkowa), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 4, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 14 - Hulanicka), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 5, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 15 - Keferstein, Poschmann, Langowska), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 6, s. 27. -link-
 • Nasze baby pruskie (cz. 16 - Kamienne posągi, czyli od czego się wszystko zaczęło...), Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 7/8, s. 29. -link-
 • Narracje kresowe. Wartości rodzinne we wspomnieniach Ireny Mackiewicz, w: Polska rodzina na Wschodzie, red. H. Stroński, Tarnopol-Bohdan 2008, z serii: Pamiętnik Kijowski, T. 9, s. 283-304. -link-
 • Nowa Kaletka, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 100, s. 8. -link-
 • Obchody jubileuszu 80-lecia szkolnictwa polskiego na Warmii w 2009 roku, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2010, nr 103, s. 10. -link-
 • Olsztyn, z cyklu 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 101, s. 6. -link-
 • Olsztyn znany i nieznany, Kwadrans Akademicki 1997, nr 3, s. 4. -link-
 • Otokar Rudke - życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym [współautor Sylwia Szkamruk], Biografistyka Pedagogiczna 2016, nr 1, s. 71-99. -link-
 • Polityka wystawiennicza Muzeum Warmii i Mazur w latach 1945-1989. Przyczynek do edukacji historycznej na pograniczu kulturowym, w: Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn 2010, s. 271-292. -link-
 • Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych, Pruthenia, T. 1, Olsztyn 2006, s. 79-94. -link-
 • Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski. Zarys sylwetek naukowych, Echa Przeszłości 2005, T. VI, s. 351-355. -link-
 • Ryszard Knosała (21 II 1907 - 6 II 1945), Kwadrans Akademicki 1997, nr 4, s. 5 -link-
 • Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazurach) na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki, w: Żydzi wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Białystok 2017, s. 349-376. -link-
 • Sprawozdanie z sympozjum Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2001, nr 1, s. 107-109.
 • Sytuacja społeczno-kulturalna na Warmii i Mazurach w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej, w: Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, red. Maciej Fic, Katowice 2020, s. 128-154. -link-
 • Szkolnictwo mniejszości polskiej na Warmii w okresie międzywojennym (1929-1939), Głos R... 2009, nr 9, s. 8-9. -link-
 • Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010, ss. 247 (plus płyta CD) [współautor Jan Chłosta]. -link-
 • The life and work of Józef Malewski, set against the backdrop of the situation of Polish people in Warmia in the first half of the 20th century, in: Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part I. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From II Republic of Poland to the end of the 20th century, ed. J. M. Garbula, Olsztyn 2018, s. 13-30 (współautor Radosław Batożyński). -link-

 • Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, red. Izabela Lewandowska, Purda-Olsztyn 2012, ss. 238; rozdziały: Dzieje Butryn od średniowiecza po 1945 rok, s. 21-42; Butryny po II wojnie światowej (1945-1972), s. 43-64. -link-
 • Unieszewo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009, Puls Regionu 2009, nr 98, s. 4. -link-
 • Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego, Przegląd Zachodni 2005, nr 3, s. 128-145. -link-
 • Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, pod red. Bogumiła Kuźniewskiego, Olsztynek 2002 (recenzja), Masovia 2003, t. 6, s. 192-195. -link-
 • Wizerunek XIX-wiecznego chłopa z Mazur w świetle źródeł i literatury wspomnieniowej, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. VIII: O mężczyźnie (nie)zwyczajnie, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź-Olsztyn 2019, s. 337-352. -link-
 • Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie polskiej archeologii i nauki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, cz. IX: Krzewienie wiedzy, Olsztyn 2005, s. 89-102. -link-
 • Władysław Ogrodziński - przyczynek do biografii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2012, nr 1, s. 179-220. -link-
 • Wojenne losy Henryka Archutowskiego - założyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur w Londynie, Masovia, t. 12, 2009, s. 41-52. -link-
 • Wśród swoich i obcych. Józef Malewski ze wsi Jaroty (1945-1948), w: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. W. Kucharski, K. Bock-Matuszyk, P. Zubowski, Wrocław 2018, s. 211-225. -link-

 • Wybór źródeł i literatury do dziejów Warmii i Mazur (1806-1920). Zebrały i opracowały Izabela Lewandowska i Małgorzata Jastrzębska, Olsztyn 2000, ss. 123. -link-
 • Zabytki i ludzie. Lucjan Czubiel, Kalendarz Olsztyna na rok 2014, R. XVI, red. T. Śrutkowski, Olsztyn 2013, s. 186-191. -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 1, Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, dodatek do nr 5/2016. -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 2, Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, dodatek do nr 3/2017. -link-
 • arys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 3, Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, dodatek do nr 4/2017. -link-
 • Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1998, nr 2, s. 327-328 (sprawozdanie z sesji). -link-
 • Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, red. Stanisław Archemczyk OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2008, ss.119 w: Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 2008, nr. 265, s. 458-460. -link-