UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Edukacja Regionalna

 • Aestiorum Gentes. Konkurs o Prusach dla szkół ponadgimnazjalnych, Kajet 2008, nr 3 (75), s. 21-22. -link-
 • Charytoniuk, J. Hochleitner, Elbląg. Nasza mała ojczyzna. Przewodnik po historii Elbląga dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (recenzja), Rocznik Elbląski 1998, t. 16, s. 149-151.
 • Czy edukacja regionalna wpływa na emocjonalną więź z regionem?, Puls Regionu 2004, nr 54, s. 10-11. -link-
 • Czym jest edukacja regionalna?, Kwartalnik Edukacyjny 2002, nr 29-30, s. 94-103. -link-
 • Czym jest edukacja regionalna? Rozważania na przykładzie Warmii i Mazur, w: Edukacja wobec ładu globalnego, pod red. T. Lewowickiego, J. Nikitorowicza, T. Pilcha i S. Tomiuka, Warszawa 2002, s. 306-315. -link-
 • Dawne i nowe konkursy o Prusach, Pruthenia, t. 3, 2008, s. 309-318. -link-
 • Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji historycznej. Propozycje dla nauczycieli, w: Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner, Jantar 2009, s. 167-194. amber.org.pl lub -link- lub -link2-
 • Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012, ss. 495. -cała publikacja- -errata do wersji drukowanej-
 • Dzieje regionu w edukacji społeczeństwa na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku. Bibliografia w wyborze, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2002, nr 3-4, s. 220-231. -link-
 • Dzieje Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, Kajet 2008, nr 2, s. 16-17. -link-
 • Edukacja międzykulturowa szansą na budowanie tolerancji, Puls Regionu 2004, nr 61, s. 17. -link-
 • Edukacja regionalna jako wyzwanie dla współczesnego zglobalizowanego świata, w: Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch, Olsztyn 2013, s. 257-267. -link-
 • Edukacja regionalna w naszym regionie. Stan obecny i propozycje, Puls Regionu 2003, nr 53, s. 10-11. -link-
 • Edukacja regionalna w regionie warmińsko-mazurskim, Doskonalenie Otwarte 2001, nr 7, wkładka edukacyjna Dziedzictwo kulturowe i jego wpływ na edukację regionalną (sprawozdanie z konferencji w Lidzbarku Warmińskim), Elbląg, styczeń 2002, s. 17-20.
 • Elementarz gwary warmińskiej. Rodzina, dom i zagroda (współautor Edward Cyfus), Barczewo 2012, ss. 62, (plus płyta CD) [druk 2013]. -link-
 • Elementarz gwary warmińskiej. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy (współautor Edward Cyfus), Barczewo 2014, ss. 64 (plus płyta CD) [druk 2015]. -link-
 • Elementarz gwary warmińskiej. Cztery pory roku na warmińskiej wsi (współautor Edward Cyfus), Barczewo 2014, ss. 62 (plus płyta CD) [druk 2015]. -link-
 • Gwara warmińska: warsztaty dla nauczycieli, Wiadmości Uniwersyteckie 2017, nr 11, s. 12. -link-
 • Historia inaczej (rec. książki J. Lebiedziewicza, Treści regionalne na lekcjach historii), Kajet. Olsztyński Informator Oświatowy 1997, nr 2, s. 16. -link-
 • Historia i kultura regionu w działalności edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur w okresie powojennym, w: Muzea i archiwa w edukacji historycznej. IV Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red. S. Roszak i M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 95-104. -link-
 • Historia pod lupą (rec. książki J. Lebiedziewicza, Treści regionalne na lekcjach historii), Gazeta Olsztyńska 1997, z dn. 18 III, s. 4. -link-
 • Historia regionalna w nauczaniu szkolnym na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku, Szkice Humanistyczne, t. II, nr 3-4, Olsztyn 2002, s. 141-154. -link-
 • Humanizacja historii szkolnej doświadczenia i propozycje, Wiadmości Historyczne 2008, nr 1, s. 10-12. -link-
 • Konkurs Aestiorum Gentes, Kajet 2010, nr 3, s. 15. -link-
 • Kształtowanie tożsamości europejskiej poprzez edukację regionalną i międzykulturowść, w: Edukacja w procesie integracji europejskiej, pod red. H. Konopki, Białystok 2003, s. 340-354.
 • Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn 2014, s. 365-388. -link-
 • Moje wakacje - Szkotowo, Kajet. Olsztyński Informator Oświatowy 1994, nr 5, s. 8-9 (dot. porządkowania cmentarza z I wojny światowej). -link-
 • Morze Bałtyckie z perspektywy ziem pruskich w międzywojennych podręcznikach czterech krajów: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, w: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej, red. D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, S. Roszak, Szczecin-Warszawa 2017, s. 67-88. -link-
 • Możliwości wykorzystania multimedialnej encyklopedii powszechnej PWN w nauczaniu historii regionalnej na Warmii i Mazurach, w: Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, pod red. Janusza Rulki i Barbary Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002, s. 180-186. -link-
 • Nauczanie historii regionu po 1945 roku, Puls Regionu 2003, nr 52, s. 14-15. -link-
 • Nauczanie regionalne w szkole. Wskazówki bibliograficzne, Wiadmości Historyczne 2001, nr 2, s. 97-104.
 • O potrzebie edukacji regionalnej, czyli o tym, jak uczyć o Warmii i Mazurach, w: Swoi i obcy? Jak powstawały miasta - początki osadnictwa miejskiego w Prusach, red. Danuta Bogdan, Jerzy Kiełbik, Olsztyn 2014, s. 55-64. -link-
 • Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza. Sprawozdanie z konferencji, Lublin 22-23 kwietnia 2016 roku, Edukacja Humanistyczna 2015, nr 2, s. 158-159 (współautor Sylwia Szkamruk). -link-
 • Obraz zakonu krzyżackiego w ikonografii podręcznikowej Polski, Niemiec, Litwy i Rosji w XX wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2020, nr 1, s. 98-120. - link -
 • Podręcznik historii regionalnej?..., Kajet. Olsztyński Informator Oświatowy 1998, nr 5, s. 28-29 (recenzja książki S. Achremczyka, Historia Warmii i Mazur). -link-
 • Podręcznik dla Warmii i Mazur, z dr Izabelą Lewadowską rozmawia Jerzy Necio, Debata 2011, nr 6, s. 24-25. -link-
 • Podręcznik regionalny Dziedzictwo ziem pruskich... W odpowiedzi na recenzje, Debata 2012, nr 8, s. 27-28. -link-
 • Regionalizm jako sposób na aktywizację młodzieży, w: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, pod red. G. Pańko i J. Wojdon, Toruń 2003, s. 389-402. -link-
 • Sprawozdanie z działalności towarzystwa Pruthenia za rok 2007, Pruthenia, t.3, 2007, s. 319-327. -link-
 • Świadectwa przeszłości w edukacji szkolnej na Warmii i Mazurach, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2002, s. 96-98. -link-