UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Hobby:
Działalność
Hobby
Prasa
Projekty

  Zawodowe:
 • edukacja i popularyzacja historii
 • świadomość historyczna
 • regionalistyka
 • historia mówiona ( oral history )
 • dziedzictwo kulturowe

  Pozazawodowe:
 • turystyka
 • kolekcjonerstwo
  (opakowania od czekolad, ziemia z miejsc bitewnych)
 • życie w warmińskiej chacie z 1880 roku