Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe
aktualnystan Aktualny stan badań nad dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur.2008
1 Aktualny stan badań nad dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur.2008
Burgen Burgen des Deutschordenslandes im nordöstlichen Polen nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-2005).2010
2 Burgen des Deutschordenslandes im nordöstlichen Polen nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-2005).2010
cotojestdziedzictwokulturoweidl Co to jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego powinniśmy go chronić?, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2010
3 Co to jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego powinniśmy go chronić?, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2010
cozawdzieczamybpwarmcz1 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 1 – Od Anzelma do Sorboma.2012
4 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 1 – Od Anzelma do Sorboma.2012
cozawdzieczamybpwarmcz2 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 2 – W XV i XVI wieku.2012
5 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 2 – W XV i XVI wieku.2012
cozawdzieczamybpwarmcz3 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 3 – W epoce odrodzenia.2012
6 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 3 – W epoce odrodzenia.2012
cozawdzieczamybpwarmcz4 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 4 – Na przełomie wieków XVI i XVII.2013
7 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 4 – Na przełomie wieków XVI i XVII.2013
cozawdzieczamybpwarmcz5 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 5 – W czasie wojen XVII wieku.2013
8 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 5 – W czasie wojen XVII wieku.2013
cozawdzieczamybpwarmcz6 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 6 – W trudnym wieku XVIII.2013
9 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 6 – W trudnym wieku XVIII.2013
cozawdzieczamybpwarmcz7 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 7 – U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej.2013
10 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 7 – U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej.2013
dziedzictwokulurowe Dziedzictwo kulturowe - problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze.2007
11 Dziedzictwo kulturowe - problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze.2007
dziedzictwobadania Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur jako przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu.2007
12 Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur jako przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu.2007
dziedzictwokulturowewarmii Dziedzictwo kulturowe Warmii.2012
13 Dziedzictwo kulturowe Warmii.2012
dziedzictwoprusowpamiec Dziedzictwo starych Prusów - pamięć i historia.2010
14 Dziedzictwo starych Prusów - pamięć i historia.2010
dziedzictwosarychprusowspuscizna Dziedzictwo starych Prusów - spuścizna materialna.2010
15 Dziedzictwo starych Prusów - spuścizna materialna.2010
dziedzictwostarchprusowtowpru Dziedzictwo starych Prusów - Towarzystwo Naukowe Pruthenia, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe,cz.1.2011
16 Dziedzictwo starych Prusów - Towarzystwo Naukowe Pruthenia, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe,cz.1.2011
dziedzictwostarychprusowtowpruth2 Dziedzictwo starych Prusów - Towarzystwo Naukowe Pruthenia, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe,cz.2.2011
17 Dziedzictwo starych Prusów - Towarzystwo Naukowe Pruthenia, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe,cz.2.2011
dziedzictwozydowskiewbar Dziedzictwo żydowskie w Barczewie – historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość, w: Dialog kultur.2003
18 Dziedzictwo żydowskie w Barczewie – historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość, w: Dialog kultur.2003
dziedzictwozydowskiewolsztynie Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie – historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość.2015
19 Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie – historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość.2015
gwara Gwara warmińska na przełomie dwóch stuleci (XIX-XXI wiek).2009
20 Gwara warmińska na przełomie dwóch stuleci (XIX-XXI wiek).2009
historiakultury Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009.2010
21 Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009.2010
historiaodkrywana Historia odkrywana na nowo.2010
22 Historia odkrywana na nowo.2010
kilkauwagokulludowejvar Kilka uwag o kulturze ludowej Warmii i Mazur w czasach PRL.2011
23 Kilka uwag o kulturze ludowej Warmii i Mazur w czasach PRL.2011
krajobrazkulturowy Krajobraz kulturowy, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2010
24 Krajobraz kulturowy, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2010
losyzamkukrzyzzackiegowgizycku Losy zamku krzyżackiego w Giżycku w okresie powojennym na tle innych założeń zamkowych w północno-wschodniej Polsce.2010
25 Losy zamku krzyżackiego w Giżycku w okresie powojennym na tle innych założeń zamkowych w północno-wschodniej Polsce.2010
mlodziezwobeczabytkow Młodzież wobec zabytków Warmii i Mazur w okresie Polski Ludowej, w: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej.2012
26 Młodzież wobec zabytków Warmii i Mazur w okresie Polski Ludowej, w: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej.2012
oswajanie Oswajanie dóbr kultury, architektury i nazewnictwa a procesy integracji społecznej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.2008
27 Oswajanie dóbr kultury, architektury i nazewnictwa a procesy integracji społecznej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.2008
oswajanienazewnictwa Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.2010
28 Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.2010
palacesoftheprussianaristocracy Palaces of the Prussian aristocracy in the social reality of the Polish People’s Republic. The case of Sztynort 1945-1989, w: Between Oblivion and the New order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches.2014
29 Palaces of the Prussian aristocracy in the social reality of the Polish People’s Republic. The case of Sztynort 1945-1989, w: Between Oblivion and the New…
kapliczkiprzykladowarewita Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności oraz charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych.2010
30 Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności oraz…
reaktywacjadziedzictwa Reaktywacja dziedzictwa kulturowego. Czy to możliwe?2007
31 Reaktywacja dziedzictwa kulturowego. Czy to możliwe?2007
sposobyupamietniania Sposoby upamiętniania szkolnictwa mniejszości polskiej na Warmii (1929-1939) w okresie powojennym.2010
32 Sposoby upamiętniania szkolnictwa mniejszości polskiej na Warmii (1929-1939) w okresie powojennym.2010
sprawozdaniezsympozjum Sprawozdanie z sympozjum Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich.2001
33 Sprawozdanie z sympozjum Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich.2001
spusciznapozakonieosadnictwo Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 1 Osadnictwo, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2011
34 Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 1 Osadnictwo, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2011
spusciznapozakoniecz2 Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 2 – Architektura miast.2011
35 Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 2 – Architektura miast.2011
spusciznapozakoniecz3 Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 3 – Zamki, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2011
36 Spuścizna po Zakonie Krzyżackim, cz. 3 – Zamki, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2011
spusciznawiekucz3 Spuścizna wieku XIX - cz. 3: Czas Bożego Narodzenia na Warmii, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2014
37 Spuścizna wieku XIX - cz. 3: Czas Bożego Narodzenia na Warmii, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2014
spusciznawiekucz5 Spuścizna wieku XIX - cz. 5: Majowe i łosiery, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2015
38 Spuścizna wieku XIX - cz. 5: Majowe i łosiery, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2015
spusciznawiekucz1 Spuścizna wieku XIX – cz. 1: Okres napoleoński, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2014
39 Spuścizna wieku XIX – cz. 1: Okres napoleoński, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2014
spusciznawiekucz2 Spuścizna wieku XIX – cz. 2: Przemiany w krajobrazie wiejskim.2014
40 Spuścizna wieku XIX – cz. 2: Przemiany w krajobrazie wiejskim.2014
spusciznawiekucz4 Spuścizna wieku XIX – cz. 4: Święta Wielkanocne na warmińskiej wsi z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2015
41 Spuścizna wieku XIX – cz. 4: Święta Wielkanocne na warmińskiej wsi z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2015
spusciznawiekucz6 Spuścizna wieku XIX – cz. 6: Lato na Warmii, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2015
42 Spuścizna wieku XIX – cz. 6: Lato na Warmii, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2015
stosunekpanstwaispoleczenstwado dziedzictwa-sztynort Stosunek państwa i społeczeństwa polskiego do dziedzictwa junkrów pruskich w latach 1945-1989 (casus Steinort/Sztynort).2014
43 Stosunek państwa i społeczeństwa polskiego do dziedzictwa junkrów pruskich w latach 1945-1989 (casus Steinort/Sztynort).2014
stosunek Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa archeologicznego regionu po 1945 roku. Wprowadzenie do zagadnienia.2010
44 Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa archeologicznego regionu po 1945 roku. Wprowadzenie do zagadnienia.2010
tajemniczafigura Tajemnicza figura z Pajtuńskiego Młyna.2008
45 Tajemnicza figura z Pajtuńskiego Młyna.2008
traktatbiskupinawarmie Trakt Biskupi na Warmię. Dziedzictwo kulturowe gminy Purda.2009
46 Trakt Biskupi na Warmię. Dziedzictwo kulturowe gminy Purda.2009
trudnedziedzictwoziemiwarmiaimazury Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989.2012
47 Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989.2012
WobecZabytkowWiMcz2 Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie światowej cz.2.2016
48 Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie światowej cz.2.2016
WobecZabytkowWiMcz3 Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie światowej cz.3.2016
49 Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie światowej cz.3.2016
WobecZabytkowWiM Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie światowej.2016
50 Wobec zabytków Warmii i Mazur po II wojnie światowej.2016
problematykabadawcza Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Sprawozdanie z konferencji.2007
51 Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Sprawozdanie z konferencji.2007
zabezpieczaniezbiorowbibliotecznychpoIIWS Zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej na terenie Warmii i Mazur.2015
52 Zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej na terenie Warmii i Mazur.2015
zabiegi Zabiegi o ratowanie lidzbarskich dóbr kultury w latach 1945-1989 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.2008
53 Zabiegi o ratowanie lidzbarskich dóbr kultury w latach 1945-1989 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.2008
zakonkrzyzackidziedziedzictwohiskul Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość.2014
54 Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość.2014
zamkipolskie Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie światowej (1945-2005).2010
55 Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie światowej (1945-2005).2010
zmianynazewnictwa Zmiany nazewnictwa regionu, miast i wsi oraz przestrzeni miejskiej na przykładzie Warmii i Mazur po II wojnie światowej.2009
56 Zmiany nazewnictwa regionu, miast i wsi oraz przestrzeni miejskiej na przykładzie Warmii i Mazur po II wojnie światowej.2009