Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe
Start slideshow
aktualnystan Aktualny stan badań nad dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur.2008
1
Aktualny stan badań nad dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur.2008
Burgen Burgen des Deutschordenslandes im nordöstlichen Polen nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-2005).2010
2
Burgen des Deutschordenslandes im nordöstlichen Polen nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-2005).2010
cotojestdziedzictwokulturoweidl Co to jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego powinniśmy go chronić?, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2010
3
Co to jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego powinniśmy go chronić?, z cyklu: Dziedzictwo kulturowe.2010
cozawdzieczamybpwarmcz1 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 1 – Od Anzelma do Sorboma.2012
4
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 1 – Od Anzelma do Sorboma.2012
cozawdzieczamybpwarmcz2 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 2 – W XV i XVI wieku.2012
5
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 2 – W XV i XVI wieku.2012
cozawdzieczamybpwarmcz3 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 3 – W epoce odrodzenia.2012
6
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 3 – W epoce odrodzenia.2012
cozawdzieczamybpwarmcz4 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 4 – Na przełomie wieków XVI i XVII.2013
7
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 4 – Na przełomie wieków XVI i XVII.2013
cozawdzieczamybpwarmcz5 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 5 – W czasie wojen XVII wieku.2013
8
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 5 – W czasie wojen XVII wieku.2013
cozawdzieczamybpwarmcz6 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 6 – W trudnym wieku XVIII.2013
9
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 6 – W trudnym wieku XVIII.2013
cozawdzieczamybpwarmcz7 Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 7 – U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej.2013
10
Co zawdzięczamy biskupom warmińskim?, cz. 7 – U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej.2013

Nowe