Dzieje Warmii i Mazur

Dzieje Warmii i Mazur
80-lecie 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009. Wprowadzenie.2009
1 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009. Wprowadzenie.2009
absolwenci Absolwenci historii 1972-2013 (do 1 września), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje – profil badawczy – absolwenci).2013
2 Absolwenci historii 1972-2013 (do 1 września), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie…
badacztoriish Badacz historii najnowszej jak Sherlock Holmes, czyli jak szukałam informacji o Warmia and Mazury Polish Friendly Association.2006
3 Badacz historii najnowszej jak Sherlock Holmes, czyli jak szukałam informacji o Warmia and Mazury Polish Friendly Association.2006
bikuskupwarmiskiportret Biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi portret własny.1998
4 Biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi portret własny.1998
biskup Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku.2001
5 Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku.2001
biskupwarminskijanstefanwydzgajakomazstanu Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako mąż stanu i kanclerz Rzeczypospolitej.1998
6 Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako mąż stanu i kanclerz Rzeczypospolitej.1998
braswald Brąswałd, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
7 Brąswałd, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
chaberkowo Chaberkowo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
8 Chaberkowo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
dziedzictwoziempruskich Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur.2011/2012
9 Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur.2011/2012
dziedzictwoziempruskich2 Dziedzictwo ziem pruskich - Errata.2012
10 Dziedzictwo ziem pruskich - Errata.2012
dziejeinstytutuhism Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach (koła naukowe, bibliografia), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje – profil badawczy – absolwenci).2013
11 Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach (koła naukowe, bibliografia), w: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego…
dziejesamorzadu Dzieje samorządu na dawnych ziemiach pruskich.1998
12 Dzieje samorządu na dawnych ziemiach pruskich.1998
emiliasukertowa Emilia Sukertowa-Biedrawina (29 I 1887 - 27 XII 1970).1998
13 Emilia Sukertowa-Biedrawina (29 I 1887 - 27 XII 1970).1998
ermland2.2 Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński.cz.2.2006
14 Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński.cz.2.2006
ermland2.3 Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński.cz.3.2006
15 Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński.cz.3.2006
ermland2 Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński.cz.1.2006
16 Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński.cz.1.2006
historiaipamiec Instytut Mazurski jako instytucja nauki. Postulaty badawcze. Kalendarium.2011
17 Instytut Mazurski jako instytucja nauki. Postulaty badawcze. Kalendarium.2011
historianajnowsza Historia najnowsza a inne dyscypliny i subdyscypliny badawcze. Zarys problematyki.2006
18 Historia najnowsza a inne dyscypliny i subdyscypliny badawcze. Zarys problematyki.2006
instytutmazurski Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy - Hieronima Skurpskiego.2006
19 Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy - Hieronima Skurpskiego.2006
janwydzga Jan Stefan Wydżga dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich.1999
20 Jan Stefan Wydżga dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich.1999
jaroty Jaroty, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2010
21 Jaroty, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2010
kololowieckieLesnikwStarychJablonkach Koło Łowieckie „Leśnik” w Starych Jabłonkach 1951-2016. Historia i rola w ochronie środowiska przyrodniczego. Monografia z okazji jubileuszu 65-lecia Koła, wyd. Warmia i Mazury w Europie, Olsztyn 2016.2016
22 Koło Łowieckie „Leśnik” w Starych Jabłonkach 1951-2016. Historia i rola w ochronie środowiska przyrodniczego. Monografia z okazji jubileuszu 65-lecia Koła, wyd.…
naszebabypruskiecz1 Nasze baby pruskie (cz. 1 – Schiling, Protmann, Zdunk).2012
23 Nasze baby pruskie (cz. 1 – Schiling, Protmann, Zdunk).2012
naszebabypruskiecz2 Nasze baby pruskie (cz. 2 – Dargel, Samulowska, Pieniężna).2012
24 Nasze baby pruskie (cz. 2 – Dargel, Samulowska, Pieniężna).2012
naszebabypruskiecz3 Nasze baby pruskie (cz. 3 – Licharewa, Strohmberg).2012
25 Nasze baby pruskie (cz. 3 – Licharewa, Strohmberg).2012
naszebabypruskiecz4 Nasze baby pruskie (cz. 4 – Sukertowa-Biedrawina, Desmond).2012
26 Nasze baby pruskie (cz. 4 – Sukertowa-Biedrawina, Desmond).2012
naszebabypruskiecz5 Nasze baby pruskie (cz. 5 – Zientara-Malewska, Śnieżko-Szafnaglowa).2012
27 Nasze baby pruskie (cz. 5 – Zientara-Malewska, Śnieżko-Szafnaglowa).2012
naszebabypruskiecz6 Nasze baby pruskie (cz. 6 – Świtycz-Widacka, Triller).2012
28 Nasze baby pruskie (cz. 6 – Świtycz-Widacka, Triller).2012
naszebabypruskiecz7 Nasze baby pruskie (cz. 7 – Lindner, Bienkowski-Andersson).2012
29 Nasze baby pruskie (cz. 7 – Lindner, Bienkowski-Andersson).2012
naszebabypruskiecz8 Nasze baby pruskie (cz. 8 – Wagner-Andersson, Żarska).2012
30 Nasze baby pruskie (cz. 8 – Wagner-Andersson, Żarska).2012
naszebabypruskiecz9 Nasze baby pruskie (cz. 9 – Wengris, Knosała).2012
31 Nasze baby pruskie (cz. 9 – Wengris, Knosała).2012
naszebabypruskiecz10 Nasze baby pruskie (cz. 10 – Vetulani, Teszner-Grothowa).2013
32 Nasze baby pruskie (cz. 10 – Vetulani, Teszner-Grothowa).2013
naszebabypruskiecz11 Nasze baby pruskie (cz. 11 – Dönhoff, Pietrzak-Pawłowska).2013
33 Nasze baby pruskie (cz. 11 – Dönhoff, Pietrzak-Pawłowska).2013
naszebabypruskiecz12 Nasze baby pruskie (cz. 12 – Suckow, Kwinto).2013
34 Nasze baby pruskie (cz. 12 – Suckow, Kwinto).2013
naszebabypruskiecz13 Nasze baby pruskie (cz. 13 – Okęcka-Bromkowa).2013
35 Nasze baby pruskie (cz. 13 – Okęcka-Bromkowa).2013
naszebabypruskiecz14 Nasze baby pruskie (cz. 14 – Hulanicka).2013
36 Nasze baby pruskie (cz. 14 – Hulanicka).2013
naszebabypruskiecz15 Nasze baby pruskie (cz. 15 – Keferstein, Poschmann, Langowska).2013
37 Nasze baby pruskie (cz. 15 – Keferstein, Poschmann, Langowska).2013
naszebabypruskiecz16 Nasze baby pruskie (cz. 16 – Kamienne posągi, czyli od czego się wszystko zaczęło…).2013
38 Nasze baby pruskie (cz. 16 – Kamienne posągi, czyli od czego się wszystko zaczęło…).2013
nowakaletka Nowa Kaletka, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
39 Nowa Kaletka, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
obchody80leciaszkolpol Obchody jubileuszu 80-lecia szkolnictwa polskiego na Warmii w 2009 roku, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2010
40 Obchody jubileuszu 80-lecia szkolnictwa polskiego na Warmii w 2009 roku, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2010
olsztyn Olsztyn, z cyklu 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
41 Olsztyn, z cyklu 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
olsztynznanyinieznany Olsztyn znany i nieznany.1997
42 Olsztyn znany i nieznany.1997
otokarrudkezycienapolniempograniczupolit Otokar Rudke – życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym.2016
43 Otokar Rudke – życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym.2016
poczatkipowojennegolesnictwa Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993. Początki powojennego leśnictwa, łowiectwa i bobrownictwa na Warmii.2015
44 Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993. Początki powojennego leśnictwa, łowiectwa i bobrownictwa na Warmii.2015
polityka Polityka wystawiennicza Muzeum Warmii i Mazur w latach 1945-1989. Przyczynek do edukacji historycznej na pograniczu kulturowym.2010
45 Polityka wystawiennicza Muzeum Warmii i Mazur w latach 1945-1989. Przyczynek do edukacji historycznej na pograniczu kulturowym.2010
problematyka Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych.2006
46 Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych.2006
profesorowie Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski. Zarys sylwetek naukowych.2005
47 Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski. Zarys sylwetek naukowych.2005
ryszardknosala Ryszard Knosała (21 II 1907 - 6 II 1945).1997
48 Ryszard Knosała (21 II 1907 - 6 II 1945).1997
sladami Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia.2010
49 Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia.2010
szkolnictwomniejszosci80lecie Szkolnictwo mniejszości polskiej na Warmii w okresie międzywojennym (1929-1939).2009
50 Szkolnictwo mniejszości polskiej na Warmii w okresie międzywojennym (1929-1939).2009
trwaniewarmii Trwanie Warmii. 600 lat Butryn.2012
51 Trwanie Warmii. 600 lat Butryn.2012
uniszewo Unieszewo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
52 Unieszewo, z cyklu: 80-lecie szkół polskich na Warmii 1929-2009.2009
warmiacyimazurzyzyciecodzienne Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku(recenzja).2002
53 Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku(recenzja).2002
warmiaogrodzinski Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego.2005
54 Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego.2005
wartoscirodzinne Narracje kresowe. Wartości rodzinne we wspomnieniach Ireny Mackiewicz.2008
55 Narracje kresowe. Wartości rodzinne we wspomnieniach Ireny Mackiewicz.2008
wkladJAntonowicza Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie polskiej archeologii i nauki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.2005
56 Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie polskiej archeologii i nauki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.2005
wogrodzinskibib Władysław Ogrodziński – przyczynek do biografii.2012
57 Władysław Ogrodziński – przyczynek do biografii.2012
wojennelosy Wojenne losy Henryka Archutowskiego - założyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur w Londynie.2009
58 Wojenne losy Henryka Archutowskiego - założyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur w Londynie.2009
wyborzrodel Wybór źródeł i literatury do dziejów Warmii i Mazur (1806-1920).2000
59 Wybór źródeł i literatury do dziejów Warmii i Mazur (1806-1920).2000
zabytkiiludzieLCz Zabytki i ludzie. Lucjan Czubiel.2013
60 Zabytki i ludzie. Lucjan Czubiel.2013
zarysdziejowlesnictwailowiectwanaziemiachpruskichdo1945roku Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku.2016
61 Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku.2016
zyciecodzienne Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich.1998
62 Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich.1998
zycienadawnychziemiachpruskich Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur.2008
63 Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur.2008