Edukacja Regionalna

Edukacja Regionalna
aestiorum Aestiorum Gentes. Konkurs o Prusach dla szkół ponadgimnazjalnych.2008
1 Aestiorum Gentes. Konkurs o Prusach dla szkół ponadgimnazjalnych.2008
bursztyn Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji historycznej.2009
2 Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji historycznej.2009
czyedukregmawplywnawiez Czy edukacja regionalna wpływa na emocjonalną więź z regionem?.2004
3 Czy edukacja regionalna wpływa na emocjonalną więź z regionem?.2004
czymjestedukacja Czym jest edukacja regionalna? Rozważania na przykładzie Warmii i Mazur.2002
4 Czym jest edukacja regionalna? Rozważania na przykładzie Warmii i Mazur.2002
czymjestedukacjareg2 Czym jest edukacja regionalna?.2002
5 Czym jest edukacja regionalna?.2002
dawne Dawne i nowe konkursy o Prusach.2008
6 Dawne i nowe konkursy o Prusach.2008
dziedzictwobursztynu Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji historycznej. Propozycje dla nauczycieli.2009
7 Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji historycznej. Propozycje dla nauczycieli.2009
dzieje Dzieje regionu w edukacji społeczeństwa na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku. Bibliografia w wyborze.2002
8 Dzieje regionu w edukacji społeczeństwa na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku. Bibliografia w wyborze.2002
dziejewarimazpodrecznik Dzieje Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży.2008
9 Dzieje Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży.2008
edukacjamiedzykulturowa Edukacja międzykulturowa szansą na budowanie tolerancji.2004
10 Edukacja międzykulturowa szansą na budowanie tolerancji.2004
edukacjaregwnaszymreginie Edukacja regionalna w naszym regionie. Stan obecny i propozycje.2003
11 Edukacja regionalna w naszym regionie. Stan obecny i propozycje.2003
elementarzgwarywarminskiejrodzina Elementarz gwary warmińskiej. cz.1. Rodzina, dom i zagroda (współautor Edward Cyfus).2012
12 Elementarz gwary warmińskiej. cz.1. Rodzina, dom i zagroda (współautor Edward Cyfus).2012
elementarzgwarywarminskiejwierzenia Elementarz gwary warmińskiej, cz. 2. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy (współautor Edward Cyfus).2014
13 Elementarz gwary warmińskiej, cz. 2. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy (współautor Edward Cyfus).2014
elementarzgwarywarminskiejczterypory Elementarz gwary warmińskiej, cz. 3. Cztery pory roku (współautor Edward Cyfus).2014
14 Elementarz gwary warmińskiej, cz. 3. Cztery pory roku (współautor Edward Cyfus).2014
historiaikultura Historia i kultura regionu w działalności edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur w okresie powojennym.2007
15 Historia i kultura regionu w działalności edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur w okresie powojennym.2007
historiainaczej Historia inaczej (rec. książki J. Lebiedziewicza, Treści regionalne na lekcjach historii).1997
16 Historia inaczej (rec. książki J. Lebiedziewicza, Treści regionalne na lekcjach historii).1997
historiapodlupaGO Historia pod lupą (rec. książki J. Lebiedziewicza, Treści regionalne na lekcjach historii).1997
17 Historia pod lupą (rec. książki J. Lebiedziewicza, Treści regionalne na lekcjach historii).1997
historiaregionalna Historia regionalna w nauczaniu szkolnym na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku.2002
18 Historia regionalna w nauczaniu szkolnym na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku.2002
humanizacja Humanizacja historii szkolnej doświadczenia i propozycje.2008
19 Humanizacja historii szkolnej doświadczenia i propozycje.2008
konkursaestru Konkurs Aestiorum Gentes.2010
20 Konkurs Aestiorum Gentes.2010
mikolajkopernikwpolskichpodrecznikachhist Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza.2014
21 Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza.2014
mojewakacjeszkotowo Moje wakacje - Szkotowo.1994
22 Moje wakacje - Szkotowo.1994
morzebaltyckiezperspektywy Morze Bałtyckie z perspektywy ziem pruskich w międzywojennych podręcznikach czterech krajów: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, w: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej.2017
23 Morze Bałtyckie z perspektywy ziem pruskich w międzywojennych podręcznikach czterech krajów: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, w: Bałtyk jako miejsce pamięci w…
mozliwosciPWN Możliwości wykorzystania multimedialnej encyklopedii powszechnej PWN w nauczaniu historii regionalnej na Warmii i Mazurach.2002
24 Możliwości wykorzystania multimedialnej encyklopedii powszechnej PWN w nauczaniu historii regionalnej na Warmii i Mazurach.2002
nauczaniehistoriiregionupo1945 Nauczanie historii regionu po 1945 roku.2003
25 Nauczanie historii regionu po 1945 roku.2003
swojiobcy O potrzebie edukacji regionalnej, czyli o tym, jak uczyć o Warmii i Mazurach, w: Swoi i obcy? Jak powstawały miasta - początki osadnictwa miejskiego w Prusach.2014
26 O potrzebie edukacji regionalnej, czyli o tym, jak uczyć o Warmii i Mazurach, w: Swoi i obcy? Jak powstawały miasta - początki osadnictwa miejskiego w…
podrecznikdohwimD Podręcznik dla Warmii i Mazur, z dr Izabelą Lewandowską rozmawia Jerzy Necio.2011
27 Podręcznik dla Warmii i Mazur, z dr Izabelą Lewandowską rozmawia Jerzy Necio.2011
podrecznikhistoriireg Podręcznik historii regionalnej?....1998
28 Podręcznik historii regionalnej?....1998
podrecznikregionalnyD Podręcznik regionalny „Dziedzictwo ziem pruskich…” W odpowiedzi na recenzje.2012
29 Podręcznik regionalny „Dziedzictwo ziem pruskich…” W odpowiedzi na recenzje.2012
regionalizm Regionalizm jako sposób na aktywizację młodzieży, w: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.2003
30 Regionalizm jako sposób na aktywizację młodzieży, w: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.2003
sprawozdanie2007 Sprawozdanie z działalności towarzystwa Pruthenia za rok 2007.2007
31 Sprawozdanie z działalności towarzystwa Pruthenia za rok 2007.2007
swiadectwaprzeszlosci Świadectwa przeszłości w edukacji szkolnej na Warmii i Mazurach.2002
32 Świadectwa przeszłości w edukacji szkolnej na Warmii i Mazurach.2002