Nauczanie - metodyka i dydaktyka

Nauczanie - metodyka i dydaktyka
aktywnemetna Aktywne metody nauczania-uczenia się historii.1997
1 Aktywne metody nauczania-uczenia się historii.1997
analizaobudowy Analiza obudowy dydaktycznej obecnie obowiązujących podręczników historii dla klasy IV szkoły średniej.1997
2 Analiza obudowy dydaktycznej obecnie obowiązujących podręczników historii dla klasy IV szkoły średniej.1997
czyzbynowareforma Czyżby nowa reforma oświaty...?,1997
3 Czyżby nowa reforma oświaty...?,1997
dydaktycznegry Dydaktyczne walory gier komputerowych o tematyce historycznej.2005
4 Dydaktyczne walory gier komputerowych o tematyce historycznej.2005
dylematymoralneokupacji Konspekt lekcji w I klasie liceum: Dylematy moralne okupacji.2013
5 Konspekt lekcji w I klasie liceum: Dylematy moralne okupacji.2013
edukacjahistoiobyw Edukacja historyczna i obywatelska.2002
6 Edukacja historyczna i obywatelska.2002
kilkauwag Kilka uwag w sprawie nowej reformy oświaty.1999
7 Kilka uwag w sprawie nowej reformy oświaty.1999
klilkauwagwsprawienowej2 Kilka uwag w sprawie nowej reformy oświaty.1998
8 Kilka uwag w sprawie nowej reformy oświaty.1998
kondemokracjatenska Konspekt lekcji w gimnazjum: Demokracja ateńska w V w. p.n.e..2012
9 Konspekt lekcji w gimnazjum: Demokracja ateńska w V w. p.n.e..2012
konpierwszaelekcja Konspekt lekcji w gimnazjum: Pierwsza wolna elekcja w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej.2012
10 Konspekt lekcji w gimnazjum: Pierwsza wolna elekcja w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej.2012
lekcje Lekcje historii z wykorzystaniem komputera.1999
11 Lekcje historii z wykorzystaniem komputera.1999
mariabieniek Maria Bieniek, Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia.2007
12 Maria Bieniek, Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia.2007
metodagrup Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach historii.2000
13 Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach historii.2000
metodynauczania Metody aktywizujące proces nauczania-uczenia się jako źródło kształtowania wartości w szkolnej edukacji historycznej.1999
14 Metody aktywizujące proces nauczania-uczenia się jako źródło kształtowania wartości w szkolnej edukacji historycznej.1999
nauczanieprzezzabawe Nauczanie przez zabawę - wybór czy konieczność?.1998
15 Nauczanie przez zabawę - wybór czy konieczność?.1998
nowahumanistyka Nowa humanistyka a podmiotowość ucznia.2001
16 Nowa humanistyka a podmiotowość ucznia.2001
oreformeoswiatyjeszczeraz O reformie oświaty raz jeszcze.2000
17 O reformie oświaty raz jeszcze.2000
poczetkrolowPolski Poczet królów polskich. Analiza dydaktyczna piosenki T-raperów znad Wisły.1999
18 Poczet królów polskich. Analiza dydaktyczna piosenki T-raperów znad Wisły.1999
poczettraperzy Poczet królów polskich. T-raperów znad Wisły,Dziennik Pojezierza.1996
19 Poczet królów polskich. T-raperów znad Wisły,Dziennik Pojezierza.1996
polacywalczanawszystkichfrontach Konspekt lekcji w I klasie liceum: Polacy walczą na wszystkich frontach.2013
20 Konspekt lekcji w I klasie liceum: Polacy walczą na wszystkich frontach.2013
powstaniewarszawskielekcja Lekcja: Powstanie Warszawskie 1944 r., w: Akademia Andersena. Pismo Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.2007
21 Lekcja: Powstanie Warszawskie 1944 r., w: Akademia Andersena. Pismo Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.2007
praktykiszkolne Praktyki szkolne studentów historii.1998
22 Praktyki szkolne studentów historii.1998
programnauczania Program nauczania wątku tematycznego „Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur” na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu „Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok”.2012
23 Program nauczania wątku tematycznego „Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur” na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu „Historia i…
punktowysysoceniania Punktowy system oceniania na lekcjach historii, Z doświadczeń nauczycieli olsztyńskich.1994
24 Punktowy system oceniania na lekcjach historii, Z doświadczeń nauczycieli olsztyńskich.1994
scenariusze1 Scenariusze lekcji historii. Starożytność-Odrodzenie, wyd. 2.2003
25 Scenariusze lekcji historii. Starożytność-Odrodzenie, wyd. 2.2003
scenariusze2 Scenariusze lekcji historii. Dzieje nowożytne, wyd. 2.2006
26 Scenariusze lekcji historii. Dzieje nowożytne, wyd. 2.2006
scenariusze3 Scenariusze lekcji historii, Wiek XIX i XX (do roku 1939).2003
27 Scenariusze lekcji historii, Wiek XIX i XX (do roku 1939).2003
scenariusze4 Scenariusze lekcji historii. Dzieje najnowsze.2006
28 Scenariusze lekcji historii. Dzieje najnowsze.2006
spojrzenianapogranicza Spojrzenie na pogranicza. Nauczanie historii mniejszości.2007
29 Spojrzenie na pogranicza. Nauczanie historii mniejszości.2007
system System punktowy na lekcjach historii - z doświadczeń nauczyciela liceum społecznego.1997
30 System punktowy na lekcjach historii - z doświadczeń nauczyciela liceum społecznego.1997
tradcyjnyipunktowysposoboceniania Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii.1998
31 Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii.1998
wielkieimaleepid Wielkie i małe epidemie w historii ludzkości - starożytność.2000
32 Wielkie i małe epidemie w historii ludzkości - starożytność.2000
zakonyrycerskiewsredniowieczu Konspekt lekcji w gimnazjum: Zakony rycerskie w średniowieczu.2012
33 Konspekt lekcji w gimnazjum: Zakony rycerskie w średniowieczu.2012