Oral History

Oral History
Start slideshow
azycie2 Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, cz.2.2006
1
Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, cz.2.2006
badaczwobecbadanego Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa.2016
2
Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa.2016
bydgoskiespotkaniebadaczykultur Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r.2012
3
Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r.2012
gloswdyskusji Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza.2008
4
Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza.2008
HistoriaMowiona-scenariuszlekcji Historia mówiona (oral history) jako źródło historyczne – scenariusz lekcji historii lub Wiedzy o Społeczeństwie.2018
5
Historia mówiona (oral history) jako źródło historyczne – scenariusz lekcji historii lub Wiedzy o Społeczeństwie.2018
historieiproblemykobiet Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów.2013
6
Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów.2013
historycy Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej.2009
7
Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej.2009
KomputeroweMetodyArchiwizacjiRelacjiUstnych Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych (współautor Anna Bogdanowicz).2018
8
Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych (współautor Anna Bogdanowicz).2018
konserwatorskiezwierzeniaczubiel Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka.2015
9
Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka.2015
kulturapamieciolsztynskie Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history.2013
10
Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history.2013

Nowe