Oral History

Oral History
Start slideshow
badaczwobecbadanego Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa.2016
1
Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa.2016
bydgoskiespotkaniebadaczykultur Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r.2012
2
Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r.2012
gloswdyskusji Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza.2008
3
Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza.2008
historieiproblemykobiet Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów.2013
4
Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów.2013
historycy Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej.2009
5
Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej.2009
konserwatorskiezwierzeniaczubiel Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka.2015
6
Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka.2015
opotrzebieochronyniematerialnegodziedzictwawarmii O potrzebie ochrony niematerialnego dziedzictwa Warmii, czyli jaka wartość tkwi w relacjach ustnych.2014
7
O potrzebie ochrony niematerialnego dziedzictwa Warmii, czyli jaka wartość tkwi w relacjach ustnych.2014
opotrzebiepowolaniaAHM O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie.2015
8
O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie.2015
kulturapamieciolsztynskie Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history.2013
9
Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history.2013
oralhistory Oral history in modern Poland - studies, educational projects, scientific associations History.2010
10
Oral history in modern Poland - studies, educational projects, scientific associations History.2010

Nowe