Oral History

Oral History
badaczwobecbadanego Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa.2016
1 Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa.2016
bydgoskiespotkaniebadaczykultur Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r.2012
2 Bydgoskie spotkanie badaczy kultur pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa 14-15 listopada 2011 r.2012
gloswdyskusji Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza.2008
3 Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza.2008
historieiproblemykobiet Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów.2013
4 Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów.2013
historycy Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej.2009
5 Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej.2009
konserwatorskiezwierzeniaczubiel Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka.2015
6 Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka.2015
opotrzebieochronyniematerialnegodziedzictwawarmii O potrzebie ochrony niematerialnego dziedzictwa Warmii, czyli jaka wartość tkwi w relacjach ustnych.2014
7 O potrzebie ochrony niematerialnego dziedzictwa Warmii, czyli jaka wartość tkwi w relacjach ustnych.2014
opotrzebiepowolaniaAHM O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie.2015
8 O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie.2015
kulturapamieciolsztynskie Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history.2013
9 Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history.2013
oralhistory Oral history in modern Poland - studies, educational projects, scientific associations History.2010
10 Oral history in modern Poland - studies, educational projects, scientific associations History.2010
oralwewspolczesnejpolscebad Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia.2011
11 Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia.2011
sztumskiehistoriemowione Oral history. Sztumskie historie mówione.2013
12 Oral history. Sztumskie historie mówione.2013
PTHM Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM/POHA).2010
13 Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM/POHA).2010
problematykaoralwnecie Problematyka oral history w zasobach Internetu.2007
14 Problematyka oral history w zasobach Internetu.2007
azycie2 Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, cz.2.2006
15 Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, cz.2.2006
seminariumbiograficzne Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach (współautor Edyta Januszewska).2013
16 Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach (współautor Edyta Januszewska).2013
thespecificityoforalhistoryresearchinWM The specificity of oral history research in Warmia and Mazury. The concept of interdisciplinary project.2016
17 The specificity of oral history research in Warmia and Mazury. The concept of interdisciplinary project.2016
wywiadjakotechnika Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej.2004
18 Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej.2004
wywiadrzekajakozrodlohistoryczne Wywiad-rzeka jako źródło historyczne. Próba analizy gatunku.2015
19 Wywiad-rzeka jako źródło historyczne. Próba analizy gatunku.2015
wladyslawogrodzinskimojrozmowca Władysław Ogrodziński – mój rozmówca, przewodnik naukowy i autorytet społecznikowski.2013
20 Władysław Ogrodziński – mój rozmówca, przewodnik naukowy i autorytet społecznikowski.2013
zasadyopisubib Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji.2009
21 Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji.2009
zrodlaoralne Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej.2006
22 Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej.2006