Przyroda, ekologia, historia medycyny

Przyroda, ekologia, historia medycyny
czlowiekisrodowisko  Człowiek i środowisko przyrodnicze w historii.1996
1 Człowiek i środowisko przyrodnicze w historii.1996
czystosc  Czystość, brud i higiena na przestrzeni wieków.1997
2 Czystość, brud i higiena na przestrzeni wieków.1997
dzuma  Dżuma wielki kataklizm średniowiecza.2001
3 Dżuma wielki kataklizm średniowiecza.2001
gruzlica  Gruźlica i cholera choroby XIX-wiecznej Europy.2002
4 Gruźlica i cholera choroby XIX-wiecznej Europy.2002
ksztaltowanieswiadmoscekologic  Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 1.1996
5 Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 1.1996
ksztaltowanieswiadmoscieko  Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 2.1996
6 Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 2.1996
oczystosci  O czystości i higienie w średniowiecznej i nowożytnej Francji.1997
7 O czystości i higienie w średniowiecznej i nowożytnej Francji.1997