Wiedza Regionalna

Świadomość i tożsamość regionalna
azycie3 O tożsamości Warmiaków na pograniczu kulturowym w XX wieku na podstawie warmińskiej sagi Edwarda Cyfusa A życie toczy się dalej, cz.3.2010
1 O tożsamości Warmiaków na pograniczu kulturowym w XX wieku na podstawie warmińskiej sagi Edwarda Cyfusa A życie toczy się dalej, cz.3.2010
comlodziezsadziogrupach Co młodzież naszego regionu sądzi o grupach narodowych i etnicznych?.2003
2 Co młodzież naszego regionu sądzi o grupach narodowych i etnicznych?.2003
cotojestswiadomoscitozsamosc Co to jest świadomość i tożsamość regionalna?.2004
3 Co to jest świadomość i tożsamość regionalna?.2004
daspruzzenlandAlsGeteilteerin Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900.2014
4 Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland…
dziejeregionuipoostaciehist Dzieje regionu i postacie historyczne z nim związane w świadomości uczniów Warmii i Mazur.2001
5 Dzieje regionu i postacie historyczne z nim związane w świadomości uczniów Warmii i Mazur.2001
edukacjaobursztynie Kształtowanie świadomości regionalnej uczniów i tożsamości regionów poprzez edukację o bursztynie.2010
6 Kształtowanie świadomości regionalnej uczniów i tożsamości regionów poprzez edukację o bursztynie.2010
edukszkolnapodstawakszt Edukacja szkolna podstawą kształtowania świadomości regionalnej.2004
7 Edukacja szkolna podstawą kształtowania świadomości regionalnej.2004
daspruzzelandeinlEitung Einleitung, w: Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900.2014
8 Einleitung, w: Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen,…
Grenzuberschreitungeninschulbuch Grenzüberschreitungen im Schulbuch, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“.2013
9 Grenzüberschreitungen im Schulbuch, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“.2013
grunwald Grunwald 1410 - Tannenberg 1914 w historycznej świadomości młodzieży z Warmii i Mazur.2003
10 Grunwald 1410 - Tannenberg 1914 w historycznej świadomości młodzieży z Warmii i Mazur.2003
historycznaswiadmosc Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur.2003
11 Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur.2003
licealisci Licealiści o Niemcach i autochtonach zamieszkujących Warmię i Mazury, Zbliżenia. Polska. Niemcy. Annäherungen. Polen. Deutschland.2003
12 Licealiści o Niemcach i autochtonach zamieszkujących Warmię i Mazury, Zbliżenia. Polska. Niemcy. Annäherungen. Polen. Deutschland.2003
miedzynarodowyprojektpruzzenland Międzynarodowy projekt „Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej.2012
13 Międzynarodowy projekt „Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” i jego możliwości w wizualizacji historii…
mniejszoscukrainska Mniejszość ukraińska w opiniach i postawach licealistów z Warmii i Mazur.2003/04
14 Mniejszość ukraińska w opiniach i postawach licealistów z Warmii i Mazur.2003/04
mozliwosciksztaltowaniaswiadomosc Możliwości kształtowania świadomości regionalnej na Warmii i Mazurach.2004
15 Możliwości kształtowania świadomości regionalnej na Warmii i Mazurach.2004
nieznajaniepraktykuja Nie znają, nie praktykują.2003
16 Nie znają, nie praktykują.2003
obcywsrodswoich Obcy wśród obcych, swojący wśród swoich.2013
17 Obcy wśród obcych, swojący wśród swoich.2013
daspruzzelandPersonlichkeiten Persönlichkeiten, w: Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900.2014
18 Persönlichkeiten, w: Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen,…
pruzzelandpl-n Polsko-niemiecki projekt „Pruzzeland". Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji.2012
19 Polsko-niemiecki projekt „Pruzzeland". Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji.2012
przemiany Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie).2003
20 Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie).2003
rolaeduwksztaltowaniu Rola edukacji w kształtowaniu tożsamości europejskiej.2004
21 Rola edukacji w kształtowaniu tożsamości europejskiej.2004
stereotypynarodosciowe2 Stereotypy narodowościowe funkcjonujące wśród młodzieży Warmii i Mazur,cz.2.2003
22 Stereotypy narodowościowe funkcjonujące wśród młodzieży Warmii i Mazur,cz.2.2003
stereotypynarodowosciowe Stereotypy narodowościowe funkcjonujące wśród młodzieży Warmii i Mazur,cz.1.2003
23 Stereotypy narodowościowe funkcjonujące wśród młodzieży Warmii i Mazur,cz.1.2003
swiad Świadomość - świadomość historyczna - świadomość regionalna. Założenia teoretyczne. Przegląd badań.1999
24 Świadomość - świadomość historyczna - świadomość regionalna. Założenia teoretyczne. Przegląd badań.1999
swiadmosclicealistow2 Świadomość historyczna i regionalna licealistów. Wnioski z badań w regionie warmińsko-mazurskim.2003
25 Świadomość historyczna i regionalna licealistów. Wnioski z badań w regionie warmińsko-mazurskim.2003
swiadmoscolsztynuczniow Świadomość regionalna olsztyńskich uczniów. Wyniki badań.2000
26 Świadomość regionalna olsztyńskich uczniów. Wyniki badań.2000
swiadomosclicealistow Regionalna i historyczna świadomość licealistów. Wnioski z eksperymentu pedagogicznego.2004
27 Regionalna i historyczna świadomość licealistów. Wnioski z eksperymentu pedagogicznego.2004
swiadomoscregionalna Świadomość (tożsamość) regionalna.2007
28 Świadomość (tożsamość) regionalna.2007
szczegolniewmiastach Szczególnie w miastach każdy żyje dla siebie... Więzi lokalne i regionalne na Warmii i Mazurach.2003
29 Szczególnie w miastach każdy żyje dla siebie... Więzi lokalne i regionalne na Warmii i Mazurach.2003
towpruthenia Towarzystwo Naukowe Pruthenia.2011
30 Towarzystwo Naukowe Pruthenia.2011
warminskisdwugłosrozmowyowarmii Warmiński Dwugłos – rozmowy o Warmii w bibliotece UMK w Toruniu.2013
31 Warmiński Dwugłos – rozmowy o Warmii w bibliotece UMK w Toruniu.2013
wyznaczniktozsamosci Wyznaczniki tożsamości europejskiej.2004
32 Wyznaczniki tożsamości europejskiej.2004
zastosowaniemetodempirycznych Zastosowanie metod empirycznych w badaniach nad świadomością regionalną młodzieży.2001
33 Zastosowanie metod empirycznych w badaniach nad świadomością regionalną młodzieży.2001
ziemiepruskiewpodpolskich Ziemie pruskie w podręcznikach polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku.2013
34 Ziemie pruskie w podręcznikach polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku.2013