Wycinki prasowe

Wycinki prasowe
600jahrewuttrinen 600 Jahre Wuttrinen – der Festverlauf.2012
1 600 Jahre Wuttrinen – der Festverlauf.2012
650latksiegarstwaB Z życia oddziału. 650-lecie księgarstwa na ziemiach polskich.2014
2 Z życia oddziału. 650-lecie księgarstwa na ziemiach polskich.2014
badaniapodrecznikowGL Badania nad treścią podręczników. Ziemie pruskie – wspólne dziedzictwo czterech narodów.2011
3 Badania nad treścią podręczników. Ziemie pruskie – wspólne dziedzictwo czterech narodów.2011
biogramkronikanaukipolskiej Biogram.2015
4 Biogram.2015
biznesdlahistoriiGM Biznes dla historii.2000
5 Biznes dla historii.2000
bomelburghansjugendaspruzzenland Bömelburg Hans-Jürgen, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.).2016
6 Bömelburg Hans-Jürgen, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland,…
brandtmariondasdaspruzzenland Brandt Marion, Das “Pruzzenland” als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.).2016
7 Brandt Marion, Das “Pruzzenland” als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen,…
bydgoskikongresreg Bydgoski Kongres Regionalistów, Myśl Polska.2014
8 Bydgoski Kongres Regionalistów, Myśl Polska.2014
calahistoria Cała Historia, Uwe Hahnkamp rozmawia z Izabelą Lewandowską.2013
9 Cała Historia, Uwe Hahnkamp rozmawia z Izabelą Lewandowską.2013
ChcaPracowniGwary Chcą pracowni gwary warmińskiej.2016
10 Chcą pracowni gwary warmińskiej.2016
czteryporyroku wu-ka [Władysław Katarzyński], Cztery pory roku, czyli elementarz, „Gazeta Olsztyńska”, 28.VIII.2015
11 wu-ka [Władysław Katarzyński], Cztery pory roku, czyli elementarz, „Gazeta Olsztyńska”, 28.VIII.2015
einlehrbuchAL Ein Lehrbuch zur ostpreussischen / ermländich-masurischen Heimatkunde.2012
12 Ein Lehrbuch zur ostpreussischen / ermländich-masurischen Heimatkunde.2012
elementarzgwary Elementarz gwary warmińskiej, czyli ocalić od zapomnienia. Jom je z Warniji.2013
13 Elementarz gwary warmińskiej, czyli ocalić od zapomnienia. Jom je z Warniji.2013
Fragment - Audycja Historyczna Wypowiedź dla Audycji Historycznej Wojciecha Jermakowa, 26.IV.2015
14 Wypowiedź dla Audycji Historycznej Wojciecha Jermakowa, 26.IV.2015
godaliponaszamu Godali po naszamu… rozmowa z dr Izabelą Lewandowską.2013
15 Godali po naszamu… rozmowa z dr Izabelą Lewandowską.2013
hahnkampuweregionalegeschichte Hahnkamp Uwe, Regionale Geschichte. Gespräch mit Dr. Izabela Lewandowska.2013
16 Hahnkamp Uwe, Regionale Geschichte. Gespräch mit Dr. Izabela Lewandowska.2013
hahnkampuwe mikstura dla astronoma Hahnkamp Uwe, Mikstura dla astronoma, Mitteilungsblatt marzec.2014
17 Hahnkamp Uwe, Mikstura dla astronoma, Mitteilungsblatt marzec.2014
historiakulturybiografia Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010 (rec.).2011
18 Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010 (rec.).2011
historiatregionu w ksiazce Historia regionu w książce.2008
19 Historia regionu w książce.2008
historykmazdartebuty Historyk ma zdarte buty.2013
20 Historyk ma zdarte buty.2013
InternationalKonferenzInRhien Internationale Konferentz in Rhein.2015
21 Internationale Konferentz in Rhein.2015
jakchronicdziedzictwokulturowe Jak chronić dziedzictwo kulturowe?.2017
22 Jak chronić dziedzictwo kulturowe?.2017
klobukmialswojeNW Kłobuk miał swoje za uszami, rozm. Wojciech Kosiewicz.2012
23 Kłobuk miał swoje za uszami, rozm. Wojciech Kosiewicz.2012
konserwatorskiezwierzeniarozmowyLC Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie….2015
24 Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie….2015
kronikaUWM2016 Kronika UWM 2016.2017
25 Kronika UWM 2016.2017
kroplowkareaktywacjaSM Kroplówka, czy reaktywacja? Inne spojrzenie na folklor Warmii i Mazur.2010
26 Kroplówka, czy reaktywacja? Inne spojrzenie na folklor Warmii i Mazur.2010
laurkadlawladyslawa Laurka dla Władysława Ogrodzińskiego.2013
27 Laurka dla Władysława Ogrodzińskiego.2013
laurydlailawianTW Laury dla iławian.2003
28 Laury dla iławian.2003
lud [recenzja dorobku piśmienniczego Edwarda Cyfusa].2012
29 [recenzja dorobku piśmienniczego Edwarda Cyfusa].2012
merkuriuszszkolny Pozawczoram z rena, czyli o gwarze warmińskiej, Merkuriusz Szkolny. Pismo uczniów liceum Adama Mickiewicza w Olsztynie. październik 2015
30 Pozawczoram z rena, czyli o gwarze warmińskiej, Merkuriusz Szkolny. Pismo uczniów liceum Adama Mickiewicza w Olsztynie. październik 2015
mojereminestencjehistoryczne Cyfus Edward, Moje reminiscencje historyczne.2015
31 Cyfus Edward, Moje reminiscencje historyczne.2015
naszedziedzictwowedlugkrzyzakow Nasze dziedzictwo według Krzyżaków.2014
32 Nasze dziedzictwo według Krzyżaków.2014
naukatomojapasjaWU Nauka to moja pasja, rozm. Adam Jerzy Socha.2002
33 Nauka to moja pasja, rozm. Adam Jerzy Socha.2002
niemamzamiarugnusniec Nie mam zamiaru gnuśnieć (wywiad z Edwardem Cyfusem).2015
34 Nie mam zamiaru gnuśnieć (wywiad z Edwardem Cyfusem).2015
niemaprzyszloscibezWU Nie ma przyszłości bez przeszłości.2010
35 Nie ma przyszłości bez przeszłości.2010
nikzentaitisalvydasdasPruzzenland Nikžentaitis Alvydas, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.).2015
36 Nikžentaitis Alvydas, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland,…
nowaksiazkaostarymjezyku Nowa książka o starym języku.2013
37 Nowa książka o starym języku.2013
nowykieruneknowemozliwosci Nowy kierunek – nowe możliwości.2013
38 Nowy kierunek – nowe możliwości.2013
odpruskichbabGO Od pruskich bab do wczoraj. Pierwszy podręcznik do nauki historii Warmii i Mazur.2012
39 Od pruskich bab do wczoraj. Pierwszy podręcznik do nauki historii Warmii i Mazur.2012
otrakciebiskupim O Trakcie Biskupim.2015
40 O Trakcie Biskupim.2015
polacynaziemiachodzyskanych Polacy na ziemiach odzyskanych: Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: Przed i po akcesji, Szczecin 2008 (recenzja).2008
41 Polacy na ziemiach odzyskanych: Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: Przed i po akcesji, Szczecin 2008 (recenzja).2008
politykaobcychpanstwirzadowwobecpolakow Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie (XIX-XX w.), część druga: Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku – w 80. Rocznicę powstania i 70. Rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny (Chmielnicki 28-29 października 2005 r.).2006
42 Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie (XIX-XX w.), część druga: Polacy na Ukrainie w…
radiocafe2014-10-10cz1 Wywiad z Izabelą Lewandowską w programie Radio Cafe emitowanym w Radiu Olsztyn cz.1.2014
43 Wywiad z Izabelą Lewandowską w programie Radio Cafe emitowanym w Radiu Olsztyn cz.1.2014
radiocafe2014-10-10cz2 Wywiad z Izabelą Lewandowską w programie Radio Cafe emitowanym w Radiu Olsztyn cz.2.2014
44 Wywiad z Izabelą Lewandowską w programie Radio Cafe emitowanym w Radiu Olsztyn cz.2.2014
RelacjazespotkaniawLidzbarku Relacja ze spotkania w Lidzbarku Warmińskim, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku.2014
45 Relacja ze spotkania w Lidzbarku Warmińskim, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku.2014
rozmawiamyopierwszymwhistoriielementarzugwary Rozmawiamy o pierwszym w historii „Elementarzu gwary warmińskiej”. Warnijoki nie kokoszy i tyż swojo godka majó.2013
46 Rozmawiamy o pierwszym w historii „Elementarzu gwary warmińskiej”. Warnijoki nie kokoszy i tyż swojo godka majó.2013
sladamipolskichszkol Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Agencja WIT, Olsztyn 2010 (rec).2011
47 Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Agencja WIT, Olsztyn 2010…
spadkobiercydziedzictwa Spadkobiercy dziedzictwa.2009
48 Spadkobiercy dziedzictwa.2009
spontan2014-08-19cz1 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.1.2014
49 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.1.2014
spontan2014-08-19cz2 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.2.2014
50 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.2.2014
spontan2015-02-10cz.1 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.1.II.2014
51 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.1.II.2014
spontan2015-02-10cz.2 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.2.II.2015
52 Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan cz.2.II.2015
sprawozdanieImiekonfzakonkrzyzacki Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji: „Zakon krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość”.2014
53 Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji: „Zakon krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość”.2014
sprawozdaniezsympozjumoralhistoryhismow Sprawozdanie z sympozjum Oral history - historia mówiona XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.2014
54 Sprawozdanie z sympozjum Oral history - historia mówiona XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.2014
sympozjadydaktyczneZjazduHistorykowwSzczecinie Sympozja dydaktyczne w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin 19–21 IX 2014, „Klio” 2015.2015
55 Sympozja dydaktyczne w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin 19–21 IX 2014, „Klio” 2015.2015
sympozjumspojrzenienapograniczaII Sympozjum: Spojrzenie na pogranicza (II) – Nauczanie historii i mniejszości, w: Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 roku.2010
56 Sympozjum: Spojrzenie na pogranicza (II) – Nauczanie historii i mniejszości, w: Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w…
sztumnakartach Historie mówione gminy Sztum na kartach książki.2013
57 Historie mówione gminy Sztum na kartach książki.2013
trojenajlepszychjestzUWM Troje najlepszych jest z UWM.2017
58 Troje najlepszych jest z UWM.2017
uczenizUWMzasłuzenidlakulturypolskiej Uczeni z UWM zasłużeni dla kultury polskiej.2016
59 Uczeni z UWM zasłużeni dla kultury polskiej.2016
ukazalsiepierwszyelementarzgwary Region. Ukazał się pierwszy elementarz gwary warmińskiej. Ocalić od zapomnienia, skierować do szkół.2013
60 Region. Ukazał się pierwszy elementarz gwary warmińskiej. Ocalić od zapomnienia, skierować do szkół.2013
warmiadialect Warmia dialect as a carrier of oral traditions.2016
61 Warmia dialect as a carrier of oral traditions.2016
warminskagwaranaszymdziedzictwem Warmińska gwara naszym dziedzictwem.2016
62 Warmińska gwara naszym dziedzictwem.2016
wpisgwarywarminskiej Cyfus Edward, Wpis gwary warmińskiej.2016
63 Cyfus Edward, Wpis gwary warmińskiej.2016
wysokczyczagraniceNW Giławy. Warmińska wioska tematyczna może być sposobem na życie. Wyskoczyć za granicę, czyli na Mazury.2012
64 Giławy. Warmińska wioska tematyczna może być sposobem na życie. Wyskoczyć za granicę, czyli na Mazury.2012
wywiadkonferencjaoKoperniku2013.06.02 Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas konferencji o Mikołaj Koperniku, z dn. 2 VI 2013 r.2013
65 Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas konferencji o Mikołaj Koperniku, z dn. 2 VI 2013 r.2013
wywiadpromocjaelementarza2013.06.02 Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas promocji elementarza gwary warmińskiej, z dn. 2 VI 2013 r.2013
66 Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas promocji elementarza gwary warmińskiej, z dn. 2 VI 2013 r.2013
wywiadzilewandowskawaudycjiradiamn Wywiad z Izabelą Lewandowską w audycji radia mniejszości niemieckiej.2012
67 Wywiad z Izabelą Lewandowską w audycji radia mniejszości niemieckiej.2012
zakonkrzyzackiwhistoriiideologii Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung – historische Symbole, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010 (rec.).2016
68 Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung – historische Symbole, red. J.…
zmiejskiegonotatnika Z miejskiego notatnika. Pierwszy podręcznik o Warmii i Mazurach.2012
69 Z miejskiego notatnika. Pierwszy podręcznik o Warmii i Mazurach.2012
zmiloscidozabytkow Z miłości do zabytków, Dariusz Gołębiowski rozmawia z Izabelą Lewandowską.2015
70 Z miłości do zabytków, Dariusz Gołębiowski rozmawia z Izabelą Lewandowską.2015
zmojejpolkiKL Z mojej półki [recenzja książki Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993…].2016
71 Z mojej półki [recenzja książki Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993…].2016