UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Nauczanie historii - metodyka, dydaktyka

 • Aktywne metody nauczania-uczenia się historii, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie nr 8, Prace Historyczne, zeszyt I, Olsztyn 1997, s. 179-183. -link-
 • Analiza obudowy dydaktycznej obecnie obowiązujących podręczników historii dla klasy IV szkoły średniej, w: Przeszłość w szkole przyszłości. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku Częstochowa 20-22 V 1997, pod red. Jana Walczaka i Andrzeja Zieleckiego, Częstochowa 1997. -link-
 • Bolko Chrobry, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 2, Dziennik Pojezierza z dn. 6-8 XII 1996, s. 12. -link z serii-
 • Bolko Krzywousty, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 5, Dziennik Pojezierza z dn. 27-29 XII 1996, s. 12. -link z serii-
 • Czyżby nowa reforma oświaty...?, Kwadrans Akademicki, Pismo WSP w Olsztynie, 1997, nr 1, s. 6,10 (głos w dyskusji). -link-
 • Dydaktyczne walory gier komputerowych o tematyce historycznej, w: Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, pod red. Krzysztofa Narojczyka i Bohdana Ryszewskiego, Olsztyn 2005, s. 163-172 (Współautor Tomasz Gajownik). -link-
 • Dyskusja całkowicie dowolna, z cyklu: Aktywne metody na lekcjach historii i WOS, cz. 2, tekst on-line: eduinfo.pl/cz2
 • Dyskusja punktowana, z cyklu: Aktywne metody na lekcjach historii i WOS, cz. 3, tekst on-line: eduinfo.pl/cz3
 • Dyskusja - założenia wstępne, z cyklu: Aktywne metody na lekcjach historii i WOS, cz. 1, tekst on-line: eduinfo.pl/cz1
 • Edukacja historyczna i obywatelska, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, Olsztyn 2002, nr 9, s. 5. -link-
 • Ewa Wipszycka, Cywilizacja starożytna, podręcznik dla szkół średnich (wersja rozszerzona), Warszawa 1998, (recenzja) Edukacja Humanistyczna 1999, nr 1, s. 161-165.
 • Historia uczy i zbliża, Kajet, 1995, nr 1, s. 26 (dot. objazdu naukowego licealistów)
 • Jan pogromca Turków, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 17, Dziennik Pojezierza z dn. 21-23 III 1997, s. 12. -link z serii-
 • Janek Kazik, postać bycza, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 16, Dziennik Pojezierza z dn. 14-16 III 1997, s. 12. -link z serii-
 • Kazik III Wielkim zwany, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 7, Dziennik Pojezierza z dn. 10-12 I 1997, s. 12. -link z serii-
 • Kazik Jagiellończyk, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 10, Dziennik Pojezierza z dn. 31 I -2 II 1997, s. 12. -link z serii-
 • Kazik Odnowiciel, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 3, Dziennik Pojezierza z dn. 13-15 XII 1996, s. 12. -link z serii-
 • Kilka uwag w sprawie nowej reformy oświaty, Edukacja, Studia, Badania, Innowacje 1998, nr 4, s. 88-90. -link-
 • Kilka uwag w sprawie nowej reformy oświaty, Wiadomości Historyczne 1999, nr 1, s. 33-34. -link-
 • Konspekt lekcji w gimnazjum: Demokracja ateńska w V w. p.n.e., Wiadomości Historyczne 2012, nr 4, s. 11-12. -link-
 • Konspekt lekcji w gimnazjum: Pierwsza wolna elekcja w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, Wiadomości Historyczne 2012, nr 5, s. 8-10. -link-
 • Konspekt lekcji w gimnazjum: Zakony rycerskie w średniowieczu, Wiadomości Historyczne 2012, nr 6, s. 23-24. -link-
 • Konspekt lekcji w I klasie liceum: Dylematy moralne okupacji, Wiadomości Historyczne 2013, nr 2, s. 31-32. -link-
 • Konspekt lekcji w I klasie liceum: Polacy walczą na wszystkich frontach, Wiadomości Historyczne 2013, nr 2, s. 30. -link-
 • Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997; rec. Edukacja Dorosłych 1998, nr 3, s. 117-119; to samo w: Kultura i Edukacja 1999, nr 4, s. 144-146.
 • Lekcja: Powstanie Warszawskie 1944 r., w: Akademia Andersena. Pismo Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, styczeń 2007, s. 21-25. -link-
 • Lekcje historii z wykorzystaniem komputera, Edukacja Medialna 1999, nr 4, s. 28-33. -link-
 • Maria Bieniek, Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ss. 271 (rec.), Echa Przeszłości, t. 9, 2008, s. 393-398. -link-
 • Metody aktywizujące proces nauczania-uczenia się jako źródło kształtowania wartości w szkolnej edukacji historycznej, w: Wartości w edukacji historycznej, pod red. Janusza Rulki, Bydgoszcz 1999, s. 333-339. -link-
 • Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach historii, Wiadomości Historyczne 2000, nr 4, s. 216-220. -link-
 • Mieszko Pierwszy, oczywiście, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 1, Dziennik Pojezierza z dn. 29 XI-1 XII 1996, s. 12. -link z serii-
 • Monarchini Jadwiga, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 8, Dziennik Pojezierza z dn. 17-19 I 1997, s. 12. -link z serii-
 • Nauczanie przez zabawę - wybór czy konieczność?, Kwartalnik Edukacyjny 1998, nr 4, s. 9-21; to samo w: Ruch Pedagogiczny 1999, nr 1-2, s. 99-111. -link-
 • Nowa humanistyka a podmiotowość ucznia, Echa Przeszłości 2001, T. 2, s. 237-242 (sprawozdanie z konferencji) -link-
 • O kondycji polskiej dydaktyki historii AD 2017 - przyczynek do dyskusji, w: Reformowanie edukacji historycznej, red. J. Orzeł, S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, z cyklu: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne T. 12, Toruń 2018, s. 170-173. -link-
 • O reformie oświaty raz jeszcze, Kajet Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy 2000, nr 1, s. 4-5. -link-
 • Ostatni z Jagiellonów, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 12, Dziennik Pojezierza z dn. 14-16 II 1997, s. 12. -link z serii-
 • Poczet królów polskich. Analiza dydaktyczna piosenki T-raperów znad Wisły, Edukacja Humanistyczna 1999, nr 4, s. 103-117. -link-
 • Praktyki szkolne studentów historii, Kwadrans Akademicki 1998, nr 1, s. 6. -link-
 • Program nauczania wątku tematycznego Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok, Wiadomości Historyczne 2012, nr 1, s. 32-39. -link-
 • Punktowy system oceniania na lekcjach historii, Z doświadczeń nauczycieli olsztyńskich, Olsztyn 1994, s. 36-40. -link-
 • Scenariusze lekcji historii. starożytność - Odrodzenie, wyd. 1 Innowacje, Goleszów 1998, ss. 234.
 • Scenariusze lekcji historii. starożytność - Odrodzenie, wyd. 2, uzupełnione, Wydawnictwo Innowacje, Ustroń 2003, ss. 248. -link-
 • Scenariusze lekcji historii. Czasy nowożytne, wyd. 1 Innowacje, Ustroń 2001, ss. 328.
 • Scenariusze lekcji historii. Dzieje nowożytne, wyd. 2, Wydawnictwo Innowacje, Ustroń 2006, ss. 334. -link-
 • Scenariusze lekcji historii, Wiek XIX i XX (do roku 1939), wyd. 1, Wydawnictwo Innowacje, Ustroń 2003, ss. 309 (Współautor Renata Gieszczyńska). -link-
 • Scenariusze lekcji historii. Dzieje najnowsze wyd. 1, Ustroń 2006, ss. 277. -link-
 • Spojrzenie na pogranicza. Nauczanie historii mniejszości, Kajet 2007, nr 69, s. 18. -link-
 • Syn Kazika, kawał polityka, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 4, Dziennik Pojezierza z dn. 20-22 XII 1996, s. 12. -link z serii-
 • Staszek August, stryj Józefa, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 18, Dziennik Pojezierza z dn. 28-30 III 1997, s. 12. -link z serii-
 • Stefek z Siedmiogrodu, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 13, Dziennik Pojezierza z dn. 21-23 II 1997, s. 12. -link z serii-
 • System punktowy na lekcjach historii - z doświadczeń nauczyciela liceum społecznego, Wiadomości Historyczne 1997, nr 1, s. 44-46. -link-
 • Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii, Edukacja, Studia, Badania, Innowacje 1998, nr 4, s. 37-46; to samo w: Kwartalnik Edukacyjny 1999, nr 3, s. 58-69. -link-
 • Wielkie i małe epidemie w historii ludzkości - starożytność, Kwartalnik Edukacyjny 2000, nr 1, s. 44-46. -link-
 • Władek Czwarty, syn Zygmusia, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 15, Dziennik Pojezierza z dn. 7-9 IIII 1997, s. 12. -link z serii-
 • Władek Krótki, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 6, Dziennik Pojezierza z dn. 3-5 I 1997, s. 12. -link z serii-
 • Władysław Jagiełło, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 9, Dziennik Pojezierza z dn. 24-26 I 1997, s. 12. -link z serii-
 • Zygmunt I Stary, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 11, Dziennik Pojezierza z dn. 7-9 II 1997, s. 12. -link z serii-
 • Zygmunt III, czyli Waza, z serii: T-raperów znad Wisły poczet królów polskich, cz. 14, Dziennik Pojezierza z dn. 28 II - 2 IIII 1997, s. 12. -link z serii-