UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Informacje ogólne:
Działalność
Hobby
Prasa
Projekty

Wykształcenie:
 • 1987 / 1992 - Pięcioletnie studia na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Historia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca magisterska: Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga w świetle korespondencji z kapitułą warmińską z lat 1674-1679, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Staszewskiego. Tytuł magister historii o specjalności nauczycielskiej.
 • 2002 / 2013 - Stopień doktor nauk humanistycznych uzyskany na UWM w Olsztynie. Praca doktorska Historyczna świadomość regionalna młodzieży Warmii i Mazur, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rulki.
 • od 2014 - Stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historii uzyskany na UWM w Olsztynie

Praca zawodowa:
 • 1992 - Nauczyciel historii w II Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym w Olsztynie.
 • 1992 / 1994 - Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w LO 3 w Olsztynie na ½ etatu, a jednocześnie na ½ etatu w: II Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym w Olsztynie (dziś już nie istniejącym).
 • 1994 / 1996 - Praca w pełnym wymiarze godzin jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w: II Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym w Olsztynie.
 • 1996 / 1999 - Asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
 • 1999 / 2002 - Asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 12 VI 2002 - Obrona pracy doktorskiej nt. Historyczna świadomość regionalna młodzieży Warmii i Mazur, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rulki.
 • 2002 / 2009 - Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii, a następnie w Katedrze historii XX wieku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 1 I 2010 - Adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Nadbałtyckich Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 29 IV 2014 - Obrona kolokwium habilitacyjnego na podstawie rozprawy nt. Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989 oraz całokształtu dorobku naukowego.
 • 1 IV 2016 - Profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 13 VI 2017 - Kierownik Pracowni Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii.

Nagrody i odznaczenia:
 • 2003 - Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2003 - Wyróżnienie za pracę˝ pt. Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur zgłoszoną na konkurs o Nagrodę Naukową im. W Kętrzyńskiego przyznane przez Komisję do Spraw Nagrody Naukowej im. W. Kętrzyńskiego powołaną przez Towarzystwo Naukowe oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, ufundowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 2007 - Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2014 - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2016 - Brązowy Medal Zasłużony kulturze - Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2016 - Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury za rok 2016. Nagroda zbiorowa (wraz z Edwardem Cyfusem i Łukaszem Ruchem) za wpis gwary warmińskiej na krajową listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO.
 • 2017 - Laur Najlepszym z Najlepszych za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2016 nadany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 2018 - Nagroda imienia Władysława Orkana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej (23.IX.2018 r.).
 • 2018 - I nagroda dla Pracowni Wydawniczej Elset za książkę Elementarz warmiński (autorstwa Izabeli Lewandowskiej i Edwarda Cyfusa) na VIII Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych MojeTwojeNasze w Olsztynie (18.X.2018 r.).
 • 2018 - III nagroda dla Agencji WIT za książkę Magiczne wsie południowej Warmii (autorstwa Izabeli Lewandowskiej i Edwarda Cyfusa) na VIII Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych MojeTwojeNasze w Olsztynie (18.X.2018 r.).
 • 2018 - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (01.XII.2018 r.).
 • 2019 - Honorowy tytuł Przyjaciel Warmii za rok 2018 przyznawany przez Stowarzyszenie Dom Warmiński (05.IX.2019 r.)