UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Warsztaty Chata War. Kontakt Wyszukaj
Informacje ogólne:
Działalność
Hobby
Prasa
Projekty

Wykształcenie:
 • 1987 / 1992 - Pięcioletnie studia na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Historia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca magisterska: Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga w świetle korespondencji z kapitułą warmińską z lat 1674-1679, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Staszewskiego. Tytuł magister historii o specjalności nauczycielskiej.

 • 2002 / 2013 - Stopień doktor nauk humanistycznych uzyskany na UWM w Olsztynie. Praca doktorska Historyczna świadomość regionalna młodzieży Warmii i Mazur, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rulki.

 • od 2014 - Stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historii uzyskany na UWM w Olsztynie


Praca Zawodowa:
 • 1992 - Nauczyciel historii w II Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym w Olsztynie.

 • 1992 / 1994 - Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w LO 3 w Olsztynie na ½ etatu, a jednocześnie na ½ etatu w: II Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym w Olsztynie (dziś już nie istniejącym).

 • 1994 / 1996 - Praca w pełnym wymiarze godzin jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w: II Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym w Olsztynie.

 • 1996 / 1999 - Asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

 • 1999 / 2002 - Asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 • 12 VI 2002 - Obrona pracy doktorskiej nt. Historyczna świadomość regionalna młodzieży Warmii i Mazur, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Rulki.

 • 2002 / 2009 - Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii, a następnie w Katedrze historii XX wieku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 • 1 I 2010 - Adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Nadbałtyckich Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 • 29 IV 2014 - obrona kolokwium habilitacyjnego na podstawie rozprawy nt. Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989 oraz całokształtu dorobku naukowego.

 • 1 IV 2016 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • 13 VI 2017 - kierownik Pracowni Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii