UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Prasa o mnie i moich projektach:
Działaność
Hobby
Prasa
Projekty

Informacje medialne:

 • Bełza Marta, Historia regionu w książce, Gazeta Wyborcza dod. Gazeta Wyborcza Olsztyn, 21 III 2008 r., s. 1. -link-
 • Bieniek Maria, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Agencja WIT, Olsztyn 2010, ss. 247 (rec.), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2011, nr 4, s. 768-778. -link-
 • Bieniek Maria, Sympozjum: Spojrzenie na pogranicza (II) - Nauczanie historii i mniejszości, w: Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 roku, red. J. Gancewski, N. Kasparek, A. Korytko, Olsztyn 2010, s. 224-234. -link-
 • Biolik Maria, Elementarz gwary warmińskiej jako pomoc dydaktyczna w kształceniu logopedów, Prace Językoznawcze 2017, nr 1, s. 5-15. -link-
 • Biogram, w: Kronika nauki polskiej 2011-2014, red. Krzysztof Pikoń, Gliwice 2015, s. 431. -link-
 • Bömelburg Hans-Jürgen, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.), Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 2016, s. 102-104. -link-
 • Brandt Marion, Das Pruzzenland als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.), Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 2016, T. 65, H. 4, s. 632-634. -link-
 • Brenda Waldemar, Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010 (rec.), Masovia T. XIV, 2016, s. 159-162 -link-
 • Brzozowski Stanisław, Od pruskich bab do wczoraj. Pierwszy podręcznik do nauki historii Warmii i Mazur, Gazeta Olsztyńska z 5 IV 2012. -link-
 • Cała Historia, Uwe Hahnkamp rozmawia z Izabelą Lewandowską, z dn. 11-17 I 2013 r. -link online- , -link-
 • Ciołkowska Joanna, Kurstak Grzegorz, Nie ma przyszłości bez przeszłości, Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2010, nr 9, s. 10. -link-
 • cpr, Nasza gwara wymaga ochrony!, Gazeta Olsztyńska 2019, z dn. 1 II, s, 7. -link-
 • Cyfus Edward, Moje reminiscencje historyczne, VariArt 2015, nr 1, s. 18-19. -link-
 • Cyfus Edward, Pobiegnij moją drogą. Opowieść biograficzna o Warmiaku Herbercie Monkowskim, Olsztyn 2020 (z recenzji) -link-
 • Cyfus Edward, O Trakcie Biskupim, Echo Purdy 2015, nr 4, s. 3-4 -link-
 • Cyfus Edward, Wpis gwary warmińskiej, Echo Purdy 2016, nr 6, s. 2. -link-
 • Czarnecki-Pacyński Łukasz, Warmia ma w sobie... magiczny magnes, Gazeta Olsztyńska 2018, z dn. 16 III, s. 4-5. -link-
 • Czarnecki-Pacyński Łukasz, Wigilia: kiedyś wolne miejsce zostawiano dla nieboszczyka, Gazeta Olsztyńska, wydanie internetowe: -linkonline-
 • Debata oraz wykład na UWM w ramach kampanii Lubię polskę, 18 października 2017 r. (mój udział w debacie na temat gwary warmińskiej i elementarza od 43.08) -dostęp on-line-
 • Eidrnová Markéta, Makowski Adam (red.), Polacy na ziemiach odzyskanych: Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: Przed i po akcesji, Szczecin 2008 (recenzja) -link-
 • Filmik podsumowujący projekt nt. Bo Warnijo polskam krajam... - warmiński dla początkujących, a w nim m.in. kurs gwary warmińskiej (Izabela Lewandowska, Edward Cyfus i Łukasz Ruch), 1.09-31.12 2020 r. -link online-
 • Gala wręczenia brązowego medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis oraz nagrody zbiorowej Marszałka Województwa w dziedzinie kultury. Relacja z uroczystości od minuty: 20.10. -link_youtube-
 • Głowacki Andrzej, Z mojej póki [recenzja książki Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993...], Kultura Łowiecka 2016, nr 79, s. 58. -link-
 • Gołębiowski Dariusz, Gawędy warmińskie pisane gwarą, Wiadomości. Gazeta Warmińska 2017, nr 103, z dn. 28 VI-4 VII, s. 10. -link-
 • Görke Iwona, Gwara warmińska bez wsparcia, Gazeta Wyborcza 2018, z dn. 15 XI, s. 4. -link-
 • Gwara warmińska na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Gazeta Wyborcza z dn. 2 V 2016 r., artykuł on-line: -link online-
 • Gwara warmińska naszym dziedzictwem, artykuł on-line na regionalnym portalu informacyjnym Wrota Warmii i Mazur: -link online-
 • Harasim P., Czy gwara warmińska zostanie ocalona od zapomnienia? - program telewizyjny w Telewizji Olsztyn, z dn. 10 VI 2016 r.: -program TV-
 • Hahnkamp Uwe, Jak zostać Krzyżakiem?, Bez Wierszówki 2015, nr 1-3, s. 36-37. -link-
 • Hahnkamp Uwe, Mikstura dla astronoma, Mitteilungsblatt, marzec 2014 r. -link-
 • Hahnkamp Uwe, Regionale Geschichte. Gesprach mit Dr. Izabela Lewandowska, Mitteilungsblatt 2013, nr 3, s. 14-15. -linkDE-
 • Hahnkamp Uwe, Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas konferencji o Mikołaju Koperniku, z dn. 2 VI 2013 r. -mp3- (od początku do 2'55'')
 • Hahnkamp Uwe, Wywiad z Izabelą Lewandowską w audycji radia mniejszości niemieckiej, z dn. 30 IX 2012 r. -mp3-
 • Hahnkamp Uwe, Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas promocji elementarza gwary warmińskiej, z dn. 2 VI 2013 r. -mp3-
 • Hołubowska Małgorzata, Nagroda Orkana za naszo godke, Wiadomości Uniwersyteckie 2018, nr 12, s. 30. -link-
 • Internationale Konferentz in Rhein, 46.Heimatjahrbuch der Kreisgemenschaft Allenstein-Land e.V. Weihnachten 2015, s. 291. -link-
 • Jasiński Janusz, Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017, s. 71-72 -link-
 • Kała Grzegorz, Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji: Zakon krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Ryn 4-6 grudnia 2014 r., Echa Przeszłości T. XVI, 2015, s. 289-294. -link-
 • Katarzyński Władysław, Giławy. warmińska wioska tematyczna może być sposobem na życie. Wyskoczyć za granicę, czyli na Mazury, Gazeta Olsztyńska 2012, dod. Nasza Warmia nr 24, z dn. 2-8 XI, s. 7. -link-
 • Katarzyński Władysław, Region. Ukazał się pierwszy elementarz gwary warmińskiej. Ocalić od zapomnienia, skierować do szkół, Gazeta Olsztyńska 2013, z dn. 6 III, s. 4. -link-
 • Katarzyński Władysław, Ten ksiądz władzy sie nie bał, Gazeta Olsztyńska 2017, z dn. 6 X, dodatek W Olsztynie i w powiecie, s. 12. -link-
 • Katarzyński Władysław, Warmiński Drzymała z Giław i inni, Bez Wierszówki 2019, nr 1-3, s. 20-21. -link-
 • Kardela Piotr, Laurka dla Władysława Ogrodzińskiego, Debata 2013, nr 11, s. 14-18. -link-
 • Kłaczkow Jarosław, Izabela Lewandowska, Anita Romulewicz, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010 (rec.), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2011, nr 2, s. 432-433. -link-
 • KFK, Biznes dla historii, Gazeta Mrągowska 2000, nr 24, z dn. 28 IX, s. 11. -link-
 • Kobiety UWM 2018 r., Wiadomości Uniwersyteckie 2019, nr 3 (okładka) -link-
 • Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie... [omówienie książki], Wiadomości Uniwersyteckie 2015, nr 10, s. 41. -link-
 • Kopiczko Andrzej, Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Olsztyn 2014, s. 127, 129. -link-
 • Kosiewicz Wojciech, Kłobuk miał swoje za uszami, rozm. Wojciech Kosiewicz, Gazeta Olsztyńska 2012, dod. Nasza Warmia nr 18, z dn. 2-8 V, s. 11. -link-
 • Kronika UWM 2016, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 1, s. 2-3. -link-
 • Korybut-Marciniak Maria, Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji. Sprawozdanie z konferencji, Echa Przeszłości 2015, t. 14, s. 205-209. -link-
 • Kryszałowicz Lech, Jak chronić dziedzictwo kulturowe?, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 3, s. 4-5 -link-
 • Kryszałowicz Lech, Kurstak Grzegorz, Nasze dziedzictwo według Krzyżaków, Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2014, nr 1, s. 9. -link-
 • Kryszałowicz Lech, Nowa książka o starym języku, -link online- , -link-
 • Kryszałowicz Lech, Wyprawa do Prus Wschodnich, Wiadomości Uniwersyteckie 2019, nr 12, s. 35 -link-
 • Kudela-Świątek Wiktoria, Temat - rzeka. Rozważania na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem, konserwatorem zabytków w Olsztynie w 1956-1993 r., Wrocławski Rocznik Historii Mówionej T. VII, 2017, s. 425-432. -link-
 • Laskowski Jerzy, Nowe książki o naszej gminie, Echo Purdy 2018, nr 2, s. 4. -link-
 • Laskowski Jerzy, Losy Zofii Algin i Rodziny Cabajewskich na tle historii Polski i Rosji, Olsztyn 2019 -link-
 • lek, Troje najlepszych jest z UWM, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 4, s. 3 -link-
 • Lipczyńska Agnieszka, Wywiad z Izabelą Lewandowską w programie Radio Cafe emitowanym w Radiu Olsztyn, z dn. 10 X 2014 r. -mp3-cz.1 ; -mp3-cz.2
 • mah, Historyk ma zdarte buty, Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 6, s. 9. -link-
 • mah, Uczeni z UWM zasłużeni dla kultury polskiej, Wiadomości Uniwersyteckie 2016, nr 12, s. 10. -link-
 • Machałek Małgorzata, Sympozja dydaktyczne w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin, 19-21 IX 2014, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 2015, t. 34, s. 180-187 (o mnie s. 182). -link-
 • Majewska Anna, Mitologizacja przestrzeni zamieszkiwania. Wymiana ludności na terytorium byłych Prus Wschodnich a percepcja i przekształcenia krajobrazu Warmii, Mazur i Powiśla, Przegląd Geopolityczny, t. 31, 2020, s. 77-94 (o mnie s. 86, 89) -link-
 • Marszałek wyróżnił prof. J. Przyborowskiego i prof. S. Achremczyka laurami, Wiadomości Uniwersyteckie 2019, nr 4, s. 3 (w wersji elektronicznej s. 5). -link-
 • MZG [Ewa Mazgal], Chcą pracowni gwary warmińskiej, Gazeta Olsztyńska 2016, z dn. 13.06, s. 5. -link-
 • Mazgal Ewa, Ach, ten język polski!, Gazeta Olsztyńska 2017, z dn. 20 X, s. 10. -link-
 • Mazgal Ewa, Z miejskiego notatnika. Pierwszy podręcznik o Warmii i Mazurach, Gazeta Olsztyńska dod. Olsztyn dzień po dniu, z dn. 6 IV 2012 r., s. 2. -link-
 • Medale i odznaczenia honorowe wręczone podczas inauguracji XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, w: XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych, Legnica 23-25 IX 2018. Materiały i dokumenty, red. Stefan Bednarek, Robert Różycki, Wrocław 2020, s. 216, 218. -link-
 • Mikulewicz Irena, Badania nad treścią podręczników. Ziemie pruskie - wspólne dziedzictwo czterech narodów, Tygodnik Wileńszczyzny 2011, nr 39, z dn. 29 IX - 5 X, s. 7. -link-
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umieścił gwarą warmińską na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO. -certyfikat-
 • Monkowski Herbert, 600 Jahre Wuttrinen - der Festverlauf, 43. Heimatjahrbuch der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e.V. Weihnachten 2012, s. 254-255. -linkDE-
 • Monkowski Herbert, Gwara warmińska jako jedyna w Polsce wpisana na krajowej liście UNESCO, Jomenpost 2017, nr 37, s. 132-133. -link-
 • Monkowski Herbert, Papierkram! Was soll ich damit anfangen?, 48. Heimat-Jahrbuch. Landreis Allenstein Ostpreußen 2017, s. 167-171 (o mnie s. 171). -link-
 • Monkowski Herbert, Pfr. Johannes Gehrmann - sein Nachlass, 48. Heimat-Jahrbuch der Alleinstein-Land e.V., Weinachten 2017, s. 168-171. -link-
 • Monkowski Herbert, Streuselkucha i po naschamu, Heimat-Jahrbuch. Allenstein, t. 50, 2019, s. 138-140. -link-
 • Nagroda Orkana za gwarą warmińską, Forum Akademickie 2018, nr 12, s. 6. -link-
 • Nauka to moja pasja, rozm. Adam Jerzy Socha, Gazeta Olsztyńska 2002, dod. Gazeta Uniwersytecka nr 5, z dn. 3 VII, s. 4-5. -link-
 • Niedźwiedzki Jacek, Elementarz gwary warmińskiej, czyli ocalić od zapomnienia. Jom je z Warniji, Przegląd Warmiński 2013, nr 3, s. 1. -link-
 • Niedźwiedzki Jacek, Rozmawiamy o pierwszym w historii Elementarzu gwary warmińskiej. Warnijoki nie kokoszy i tyż swojo godka majó, Zakątek Warmiński 2013, nr 4, s. 2. -link-
 • Nie mam zamiaru gnuśnieć (wywiad z Edwardem Cyfusem), Wiadomości. Gazeta Warmińska 2015, nr 60, z dn. 10 IX, s. 5. -link-
 • Nikžentaitis Alvydas, Das Pruzzenland als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.), Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. XXX, 2015, s. 213-217. -link-
 • Obserwator, Kroplówka, czy reaktywacja? Inne spojrzenie na folklor Warmii i Mazur, Sztuki Medialne 2010, nr 2, z dn. 3-4 IV, s. 10. -link-
 • Piesik P., Historie mówione gminy Sztum na kartach książki, Dziennik Bałtycki, dod. Powiśle, Sztum i Dzierzgoń z dn. 25 X 2013 r. -link-
 • Połoniewicz Zbigniew, Laury dla iławian, Tygodnik Warmiński 2003, nr 12, z dn. 29 III. -link-
 • Program telewizyjny: Informacje kulturalne TVP3 Olsztyn, z dn. 12 VI 2016 r., na temat gwary warmińskiej: -program TV- min: 7.40 - 9.10
 • Program telewizyjny: Poranek TVP3 Olsztyn, z dn. 10 VI 2016 r., na temat gwary warmińskiej -program TV- min: 38.02 - 42.00
 • Przyborowski Mateusz, Nowy kierunek - nowe możliwości, Gazeta Uniwersytecka nr 6/2013, dod. Do Gazety Olsztyńskiej z dn. 12 VI 2013 r. -link-
 • Dr hab. Izabela Lewandowska w Radzie ds. Regionalizmu, 2018, nr 3 (223), s.5. -link-
 • Rafalski Piotr, Bohater spod Arnhelm, Tygodnik Nidzicki z dn. 4.02.2021, s. 15 - link- -link-
 • Relacja z Gali Laur Najlepszym z Najlepszych, 30.03.2017 r. -link online-
 • Relacja z Grand Prix 4. WAMA Film Festival, 14. 10.2017 r. -link online-
 • Relacja z finału konkursu dla młodzieży Moje korzenie, czyli skąd jestem, 28.11. 2017 r. -link online-
 • Relacja z kwesty na Pomnik Zasłużonych Warmiaków, 31.10.2016 r. -link online-
 • Relacja z obchodów 80. rocznicy powstania polskich szkół na Warmii i promocji książki, 27.04.2010 r. -link online-
 • Relacja z odsłonięcia głazu biskupa J. S. Wydżgi na trakcie biskupów w Bałdach, 2.07.2011 r. -link online-
 • Relacja z odsłonięcia izby pamięci poświęconej Ryszardowi Knosale w SP 1 w Olsztynie, 14.12.2009 r. -link online-
 • Relacja z promocji książki 365. Co się stało z kalendarzem?, 22.11.2017 r. -link online-
 • Relacja z promocji książki Magiczne wsie południowej Warmii w programie Wiadomości Kulturalne w TVP Olsztyn z dn. 29.04.2018 r. -Video Olsztyn (od minuty 5'30" do 7'58"-
 • Relacja z promocji książki Magiczne wsie południowej Warmii w Telewizji Kopernik -Video TVKopernik-
 • Relacja z promocji książki Magiczne wsie południowej Warmii w audycji Puls Powiatu Olsztyńskiego w TV Samorządowa, kwiecień 2018 r. -Video YT- /-Video FB (od minuty 8'55" do 14'15")-
 • Relacja ze spotkania w Lidzbarku Warmińskim, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, 2014. -link-
 • Relacja ze Święta regionalnego w Czerwonce, 28.07.2018 r. -link online-
 • Relacja z rozdania nagród Ars Libris za książkę Dziedzictwo ziem pruskich., 21.09.2012 r. -link online-
 • Relacja z rozdania nagród Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, 27.10.2016 r. -link online-
 • Relacja z uroczystości Spadkobiercy dziedzictwa w SP 34 w Olsztynie, 20.12.2009 r. -link online-
 • Relacja z warsztatów przed wydaniem podręcznika o regionie, 23.02.2008 r. -link online-
 • Rzeżuchowski Michał, Sprawozdanie z polsko-niemiecko-rosyjskiego seminarium studencko-doktoranckiego oraz międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ziemie pruskie - dziedzictwo historyczno-kulturowe a teraźniejszość. Rodowo-Olsztyn, 24 września - 1 października 2016 roku, Zapiski z Pogranicza 2016, z. 4, s. 227-230. -link-
 • Salska Ewa, Dziedzictwo Żydowskie w Olsztynie, artykuł on-line: -blog Ewy Salskiej-
 • Salska Ewa, Historia pewnego cmentarza, artykuł on-line: - blog Ewy Salskiej-
 • Socka Izabela, Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie (XIX-XX w.), część druga: Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku - w 80. Rocznicę powstania i 70. Rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny (Chmielnicki 28-29 października 2005 r.), w: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, z serii: Pamiętnik Kijowski T. 8, red. H. Stroński, A. Korytko, Kijów-Olsztyn 2006, s. 419-420. -link-
 • Spadkobiercy dziedzictwa, artykuł on-line na stronie: Olsztyn24.pl -link-
 • Szajda Marek, Sprawozdanie z sympozjum Oral history - historia mówiona XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej T. 4, 2014, s. 314-315. -link-
 • Uma dzieciukom bojki splatała, z Izabelą Lewandowską rozmawiała Marta Wiśniewska, „Gazeta Olsztyńska” 2017, z dn. 21-22 X, s. 11. -link-
 • Urban Sylwia, Bydgoski Kongres Regionalistów, Myśl Polska 2014, nr 39-40, s. 4. -link-
 • W Miejskim Ośrodku Kultury zakończył się kurs gwary warmińskiej, "Gazeta Warmińska" z dn. 27.06.2018 r. -link-
 • Warmia dialect as a carrier of oral traditions, w: Polish Intangible Cultural Heritage List, red. K. Sadowska-Mazur, J. Włodarczyk, Warszawa 2016. -link-
 • Warmiński Dwugłos, panel dyskusyjny w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM na temat warmińskości, 9 V 2013 r. -link online-
 • warmińska gwara naszym dziedzictwem, Wiadomości. Gazeta warmińska 2016, nr 79, z dn. 23 VI, s. 4. -link-
 • Wstęp, w: Warmio quo vadis?, teksty J. Hochleitner i in., Elbląg 2017, s. 7. -link-
 • wu-ka [Władysław Katarzyński], Cztery pory roku, czyli elementarz, Gazeta Olsztyńska 2015, z dn. 28 VIII, dodatek Tydzień w Olsztynie i powiecie, s. 7. -link-
 • Wydawnictwo UWM o książce Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe, Wiadomości Uniwersyteckie 2019, nr 11, s. 43. -link-
 • Wypowiedź dla Audycji Historycznej Radia Olsztyn Wojciecha Jermakowa, 26 IV 2015 r. -mp3-
 • Wypowiedź dla cyklicznego programu Telewizji Polskiej - oddział Olsztyn LeksyKonik warmińsko-mazurski, odc. 14, 2014 r. -link online-
 • Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan, 19 VIII 2014 r. -mp3-cz.1- ; -mp3-cz.2-
 • Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan, 10 II 2015 r. -mp3-cz.1- ; -mp3-cz.2-
 • Wypowiedź Edwarda Cyfusa o książce Historia odkrywana na nowo pod red. Izabeli Lewandowskiej, 19.12.2010 r. -link online-
 • Wypowiedź Edwarda Cyfusa o podręczniku regionalnym i elementarzu gwary w czasopiśmie Vari Art, 3.01.2012 r. -link online-
 • Wypowiedź jako przewodnicząca jury konkursu Moje korzenie, czyli skąd jestem, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 28 XI 2017 r. (od 10'31" do 20'35"). dostęp on-line: -Youtube-
 • Wywiad Anity Romulewicz dla Radia Olsztyn nt. wystawy o plebiscycie, 18 VII 2020 r., w tym zasługi I. Lewandowskiej w sprowadzeniu wystawy z Ellingen i prezentacji nt. Kulturzentrum Ostpreussen -link online-
 • Wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, 1.03.2021 r., nt. zamachu na Iwo Syma i moralnych dylematów okupacji.
 • Wywiad dla portalu Olsztyn24.pl, 11 XII 2020 r., nt. sympozjum oraz wystaw o plebiscycie i współpracy z Niemcami: -link online- -link online-
 • Wywiad dla Radia Olsztyn w Wiadomościach Roberta Lesińskiego nt. kursu gwary warmińskiej z dn. 27.04.2018 r. -link-
 • Wywiad dla Radia UWM FM, Kortowskiej Audycji Literackiej, odc. 13, na temat książki Edwarda Cyfusa o Herbercie Monkowskim i warsztatach gwary, 2.10.20220 r., przeprowadziła Marta Wiśniewska -link online-
 • Wywiad dla rozgłośni MeloRadio programu Agnieszki Wiśniewskiej, 2.03. 2021 r., Magazyn Reporterów nt. słownika gwary.
 • Wywiad o gwarze warmińskiej i elementarzu dla MeloRadio, 10 XI 2017 r., wywiad prowadziła Magdalena Zadroga. -mp3-
 • Wywiad o książkach poświęconych Ottokarowi Rudce oraz Kołu łowieckiemu Leśnik w Starych Jabłonkach, 10 XI 2017 r., w audycji Marty Wiśniewskiej pt. Kortowski Tygodnik Literacki, odc. 8, dostępny on-line: -link-
 • Wywiad na temat prof. Kazimierza Nitscha i badań nad gwarą warmińską, w audycji Ewy Zdrojkowskiej pt. Kronikarz warmińsko-Mazurski w Radio Olsztyn, 1 II 2018 r., godz. 18.30. -link-
 • Supady Grzegorz, Ein Lehrbuch zur ostpreussischen / ermländich-masurischen Heimatkunde, Allensteiner Nachrichten 2012, nr 5, s. 7. -linkDE-
 • Szyfer Anna, [recenzja dorobku piśmienniczego Edwarda Cyfusa], Lud, t. XCVI, 2012, s. 328-329. -link-
 • XX lat Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wiadomości Uniwersyteckie 2018, nr 11, s. 25 (w wersji elektronicznej s. 27). -link-
 • Z miłości do zabytków, Dariusz Gołębiowski rozmawia z Izabelą Lewandowską, Wiadomości. Gazeta warmińska 2015, nr 61, z dn. 24 IX, s. 8. -link-
 • Zadworna Sylwia, Godali po naszamu - rozmowa z dr Izabelą Lewandowską, Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 4, s. 30. -link-
 • Zalewski Maciej, Pozawczoram z rena, czyli o gwarze warmińskiej, Merkuriusz Szkolny. Pismo uczniów liceum Adama Mickiewicza w Olsztynie, październik 2015, s. 27-29. -link-
 • Zapowiedź powstania grona konsultacyjnego ds. kultury regionu, 9.12.2009 r. -link online-
 • Zapowiedź przyjazdu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego na Warmię i międzynarodowej konferencji, 9.02.2010 r. -link online-
 • Z życia oddziału. 650-lecie księgarstwa na ziemiach polskich, Bez wierszówki 2014, nr 6-8, s. 38. -link-