UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Warsztaty Chata War. Kontakt Wyszukaj
O mnie i moich projektach:
Działalność
Hobby
Prasa
Projekty

Informacje medialne:

 • Bełza Marta, Historia regionu w książce, Gazeta Wyborcza dod. Gazeta Wyborcza Olsztyn, 21 III 2008 r., s. 1. -link-
 • Bieniek Maria, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Agencja WIT, Olsztyn 2010, ss. 247 (rec.), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2011, nr 4, s. 768-778. -link-
 • Bieniek Maria, Sympozjum: Spojrzenie na pogranicza (II) - Nauczanie historii i mniejszości, w: Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 roku, red. J. Gancewski, N. Kasparek, A. Korytko, Olsztyn 2010, s. 224-234. -link-
 • Biogram, w: Kronika nauki polskiej 2011-2014, red. K. Pikoń, Gliwice 2015, s. 431. -link-
 • Bömelburg Hans-Jürgen, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.), Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 2016, s. 102-104. -link-
 • Brandt Marion, Das Pruzzenland als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.), Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 2016, T. 65, H. 4, s. 632-634. -link-
 • Brenda Waldemar, Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010 (rec.), Masovia T. XIV, 2016, s. 159-162 -link-
 • Brzozowski Stanisław, Od pruskich bab do wczoraj. Pierwszy podręcznik do nauki historii Warmii i Mazur, Gazeta Olsztyńska z 5 IV 2012. -link-
 • Cała Historia, Uwe Hahnkamp rozmawia z Izabelą Lewandowską, z dn. 11-17 I 2013 r. -link online- , -link-
 • Ciołkowska Joanna, Kurstak Grzegorz, Nie ma przyszłości bez przeszłości, Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2010, nr 9, s. 10. -link-
 • Cyfus Edward, Moje reminiscencje historyczne, VariArt 2015, nr 1, s. 18-19. -link-
 • Cyfus Edward, O Trakcie Biskupim, Echo Purdy 2015, nr 4, s. 3-4 -link-
 • Cyfus Edward, Wpis gwary warmińskiej, Echo Purdy 2016, nr 6, s. 2. -link-
 • Eidrnová Markéta, Makowski Adam (red.), Polacy na ziemiach odzyskanych: Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: Przed i po akcesji, Szczecin 2008 (recenzja) -link-
 • Gala wręczenia brązowego medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis oraz nagrody zbiorowej Marszałka Województwa w dziedzinie kultury. Relacja z uroczystości od minuty: 20'10" -link_youtube-
 • Głowacki A., Z mojej półki [recenzja książki Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993...], Kultura łowiecka 2016, nr 79, s. 58. -link-
 • Gwara warmińska na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Gazeta Wyborcza z dn. 2 V 2016 r., artykuł on-line: -link online-
 • Gwara warmińska naszym dziedzictwem, artykuł on-line na regionalnym portalu informacyjnym Wrota Warmii i Mazur: -link online-
 • Harasim P., Czy gwara warmińska zostanie ocalona od zapomnienia? - program telewizyjny w Telewizji Olsztyn, z dn. 10 VI 2016 r.: -program TV-
 • Hahnkamp Uwe, Mikstura dla astronoma, Mitteilungsblatt, marzec 2014 r. -link-
 • Hahnkamp Uwe, Regionale Geschichte. Gespräch mit Dr. Izabela Lewandowska, Mitteilungsblatt 2013, nr 3, s. 14-15. -linkDE-
 • Hahnkamp Uwe, Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas konferencji o Mikołaj Koperniku, z dn. 2 VI 2013 r. -mp3- (od początku do 2'55'')
 • Hahnkamp Uwe, Wywiad z Izabelą Lewandowską w audycji radia mniejszości niemieckiej, z dn. 30 IX 2012 r. -mp3-
 • Hahnkamp Uwe, Wywiad z Izabelą Lewandowską podczas promocji elementarza gwary warmińskiej, z dn. 2 VI 2013 r. -mp3-
 • Internationale Konferentz in Rhein, 46.Heimatjahrbuch der Kreisgemenschaft Allenstein-Land e.V. Weihnachten 2015, s. 291. -link-
 • Kała Grzegorz, Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji: Zakon krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Ryn 4-6 grudnia 2014 r., Echa Przeszłości T. XVI, 2015, s. 289-294. -link-
 • Katarzyński Władysław, Giławy. Warmińska wioska tematyczna może być sposobem na życie. Wyskoczyć za granicę, czyli na Mazury, Gazeta Olsztyńska 2012, dod. Nasza Warmia nr 24, z dn. 2-8 XI, s. 7. -link-
 • Katarzyński Władysław, Region. Ukazał się pierwszy elementarz gwary warmińskiej. Ocalić od zapomnienia, skierować do szkół, Gazeta Olsztyńska 2013, z dn. 6 III, s. 4. -link-
 • Kardela Piotr, Laurka dla Władysława Ogrodzińskiego, Debata 2013, nr 11, s. 14-18. -link-
 • Kłaczkow Jarosław, Izabela Lewandowska, Anita Romulewicz, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010 (rec.), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2011, nr 2, s. 432-433. -link-
 • KFK, Biznes dla historii, Gazeta Mrągowska 2000, nr 24, z dn. 28 IX, s. 11. -link-
 • Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie... [omówienie książki], Wiadomości Uniwersyteckie 2015, nr 10, s. 41. -link-
 • Kosiewicz Wojciech, Kłobuk miał swoje za uszami, rozm. Wojciech Kosiewicz, Gazeta Olsztyńska 2012, dod. Nasza Warmia nr 18, z dn. 2-8 V, s. 11. -link-
 • Kronika UWM 2016, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 1, s. 2-3. -link-
 • Kryszałowicz Lech, Jak chronić dziedzictwo kulturowe?, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 3, s. 4-5 -link-
 • Kryszałowicz Lech, Kurstak Grzegorz, Nasze dziedzictwo według Krzyżaków, Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2014, nr 1, s. 9. -link-
 • Kryszałowicz Lech, Nowa książka o starym języku, -link online- , -link-
 • lek, Troje najlepszych jest z UWM, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 4, s. 3 -link-
 • Lipczyńska Agnieszka, Wywiad z Izabelą Lewandowską w programie Radio Cafe emitowanym w Radiu Olsztyn, z dn. 10 X 2014 r. -mp3-cz.1 ; -mp3-cz.2
 • mah, Historyk ma zdarte buty, Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 6, s. 9. -link-
 • mah, Uczeni z UWM zasłużeni dla kultury polskiej, Wiadomości Uniwersyteckie 2016, nr 12, s. 10. -link-
 • Machałek Małgorzata, Sympozja dydaktyczne w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin 19-21 IX 2014, Klio 2015, nr 3 -link-
 • MZG [Ewa Mazgal], Chcą pracowni gwary warmińskiej, Gazeta Olsztyńska 2016, z dn. 13.06, s. 5. -link-
 • Mazgal Ewa, Z miejskiego notatnika. Pierwszy podręcznik o Warmii i Mazurach, Gazeta Olsztyńska dod. Olsztyn dzień po dniu, z dn. 6 IV 2012 r., s. 2. -link-
 • Mikulewicz Irena, Badania nad treścią podręczników. Ziemie pruskie - wspólne dziedzictwo czterech narodów, Tygodnik Wileńszczyzny 2011, nr 39, z dn. 29 IX - 5 X, s. 7. -link-
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umieścił gwarę warmińską na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO. -certyfikat-
 • Monkowski Herbert, 600 Jahre Wuttrinen - der Festverlauf, 43. Heimatjahrbuch der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e.V. Weihnachten 2012, s. 254-255. -linkDE-
 • Niedźwiedzki Jacek, Elementarz gwary warmińskiej, czyli ocalić od zapomnienia. Jom je z Warniji, Przegląd Warmiński 2013, nr 3, s. 1. -link-
 • Niedźwiedzki Jacek, Rozmawiamy o pierwszym w historii Elementarzu gwary warmińskiej. Warnijoki nie kokoszy i tyż swojo godka majó, Zakątek Warmiński 2013, nr 4, s. 2. -link-
 • Nie mam zamiaru gnuśnieć (wywiad z Edwardem Cyfusem), Wiadomości. Gazeta Warmińska 2015, nr 60, z dn. 10 IX, s. 5. -link-
 • Nikžentaitis Alvydas, Das ›Pruzzenland‹ als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014 (rec.), Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. XXX, 2015, s. 213-217. -link-
 • Obserwator, Kroplówka, czy reaktywacja? Inne spojrzenie na folklor Warmii i Mazur, Sztuki Medialne 2010, nr 2, z dn. 3-4 IV, s. 10. -link-
 • Panel dyskusyjny w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu na temat warmińskości. Uczestnikami panelu byli: prof. Hubert Orłowski oraz Edward Cyfus. -link-
 • Piesik P., Historie mówione gminy Sztum na kartach książki, Dziennik Bałtycki,, dod. Powiśle, Sztum i Dzierzgoń z dn. 25 X 2013 r. -link-
 • Połoniewicz Zbigniew, Laury dla iławian, Tygodnik Warmiński 2003, nr 12, z dn. 29 III. -link-
 • Program telewizyjny: Informacje kulturalne TVP3 Olsztyn, z dn. 12 VI 2016 r., na temat gwary warmińskiej: -program TV- min: 7.40 - 9.10
 • Program telewizyjny: Poranek TVP3 Olsztyn, z dn. 10 VI 2016 r., na temat gwary warmińskiej -program TV- min: 38.02 - 42.00
 • Przyborowski Mateusz, Nowy kierunek - nowe możliwości, Gazeta Uniwersytecka nr 6/2013, dod. Do Gazety Olsztyńskiej z dn. 12 VI 2013 r. -link-
 • Relacja ze spotkania w Lidzbarku Warmińskim, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, 2014. -link-
 • Salska Ewa, Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie, artykuł on-line: -blog Ewy Salskiej-
 • Salska Ewa, Historia pewnego cmentarza, artykuł on-line: - blog Ewy Salskiej-
 • Socka Izabela, Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie (XIX-XX w.), część druga: Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku - w 80. Rocznicę powstania i 70. Rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny (Chmielnicki 28-29 października 2005 r.), w: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, z serii: Pamiętnik Kijowski T. 8, red. H. Stroński, A. Korytko, Kijów-Olsztyn 2006, s. 419-420. -link-
 • Spadkobiercy dziedzictwa, artykuł on-line na stronie: Olsztyn24.pl -link-
 • Szajda Marek, Sprawozdanie z sympozjum Oral history - historia mówiona XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej T. 4, 2014, s. 314-315. -link-
 • Urban Sylwia, Bydgoski Kongres Regionalistów, Myśl Polska 2014, nr 39-40, s. 4. -link-
 • Warmia dialect as a carrier of oral traditions, w: Polish Intangible Cultural Heritage List, red. K. Sadowska-Mazur, J. Włodarczyk, Warszawa 2016. -link-
 • Warmiński Dwugłos, panel dyskusyjny w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM na temat warmińskości, 9 V 2013 r. -link online-
 • Warmińska gwara naszym dziedzictwem, Wiadomości. Gazeta Warmińska 2016, nr 79, z dn. 23 VI, s. 4. -link-
 • wu-ka [Władysław Katarzyński], Cztery pory roku, czyli elementarz, Gazeta Olsztyńska 2015, z dn. 28 VIII, dodatek Tydzień w Olsztynie i powiecie, s. 7. -link-
 • Wypowiedź dla Audycji Historycznej Radia Olsztyn Wojciecha Jermakowa, 26 IV 2015 r. -mp3-
 • Wypowiedź dla cyklicznego programu Telewizji Polskiej - oddział Olsztyn LeksyKonik warmińsko-mazurski, odc. 14, 2014 r. -link online-
 • Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan, 19 VIII 2014 r. -mp3-cz.1- ; -mp3-cz.2-
 • Wypowiedź dla cyklicznego programu Radia Olsztyn, audycji młodzieżowej Spontan, 10 II 2015 r. -mp3-cz.1- ; -mp3-cz.2-
 • Socha Adam Jerzy, Nauka to moja pasja, rozm. Adam Jerzy Socha, Gazeta Olsztyńska 2002, dod. Gazeta Uniwersytecka nr 5, z dn. 3 VII, s. 4-5. -link-
 • Supady Grzegorz, Ein Lehrbuch zur ostpreussischen / ermländich-masurischen Heimatkunde, Allensteiner Nachrichten 2012, nr 5, s. 7. -linkDE-
 • Szyfer Anna, [recenzja dorobku piśmienniczego Edwarda Cyfusa], Lud, t. XCVI, 2012, s. 328-329. -link-
 • Z miłości do zabytków, Dariusz Gołębiowski rozmawia z Izabelą Lewandowską, Wiadomości. Gazeta Warmińska 2015, nr 61, z dn. 24 IX, s. 8. -link-
 • Zadworna Sylwia, Godali po naszamu - rozmowa z dr Izabelą Lewandowską, Wiadomości Uniwersyteckie 2013, nr 4, s. 30. -link-
 • Zalewski Maciej, Pozawczoram z rena, czyli o gwarze warmińskiej, Merkuriusz Szkolny. Pismo uczniów liceum Adama Mickiewicza w Olsztynie, październik 2015, s. 27-29. -link-
 • Z życia oddziału. 650-lecie księgarstwa na ziemiach polskich, Bez wierszówki 2014, nr 6-8, s. 38. -link-