UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Przyroda, ekologia, historia medycyny

 • Bobry i ludzie - wspólne oddziaływanie w środowisku historycznym i przyrodniczym Warmii i Mazur, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2016, nr 30, s. 32-45. (współautor Sylwia Szkamruk), dostęp on-line -link-
 • Czystość, brud i higiena na przestrzeni wieków, Wiadomości Historyczne, 1997, nr 4, s. 232-233. -link-
 • Człowiek i środowisko przyrodnicze w historii, Aura. Ochrona Środowiska, 1996, nr 11, Dodatek ekologiczny dla szkół Nr 31, s. 3-4. (sprawozdanie z konkursu międzyszkolnego) -link-
 • Dżuma wielki kataklizm średniowiecza, Kwartalnik Edukacyjny 2001, nr 1, s. 52-55. -link-
 • Gruźlica i cholera choroby XIX-wiecznej Europy, Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, t. 2, Zielona Góra 2002, s. 137-138. -link-
 • Koło łowieckie Leśnik w Starych Jabłonkach 1951-2016. Historia i rola w ochronie Środowiska przyrodniczego. Monografia z okazji jubileuszu 65-lecia Koła, wyd. Warmia i Mazury w Europie, Olsztyn 2016, ss. 184 (współautor Sylwia Szkamruk) -link-
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 1, Aura. Ochrona Środowiska, 1996, nr 3, Dodatek ekologiczny Nr 25 dla szkół, s. 1-5. -link-
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 2, Aura. Ochrona Środowiska, 1996, nr 4, Dodatek ekologiczny Nr 26 dla szkół, s. 3-5. -link-
 • O czystości i higienie w średniowiecznej i nowożytnej Francji. Od Starożytności do Współczesności, Studia Historyczne 1997, s. 177-185. -link-
 • Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993. Początki powojennego leśnictwa, łowiectwa i bobrownictwa na Warmii, wyd. Fundacja Warmia i Mazury w Europie, Olsztyn 2015, ss. 140 plus trzy mapy wielkoformatowe [współautor Sylwia Szkamruk] -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, Myśliwiec warmińsko-mazurski dodatek do nr 5/2016 (współautor S. Szkamruk) -link-
 • Zarys dziejów leśnictwa i łowiectwa na ziemiach pruskich do 1945 roku, cz. 2, Myśliwiec warmińsko-mazurski dodatek do nr 3/2017 (współautor Sylwia Szkamruk) -link-