UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Warsztaty Chata War. Kontakt Wyszukaj
Przyroda, ekologia, historia medycyny

  • Czystość, brud i higiena na przestrzeni wieków, Wiadomości Historyczne, 1997, nr 4, s. 232-233. -link-
  • Człowiek i środowisko przyrodnicze w historii, Aura. Ochrona środowiska, 1996, nr 11, Dodatek ekologiczny dla szkół Nr 31, s. 3-4. (sprawozdanie z konkursu międzyszkolnego) -link-
  • Dżuma wielki kataklizm średniowiecza, Kwartalnik Edukacyjny 2001, nr 1, s. 52-55. -link-
  • Gruźlica i cholera choroby XIX-wiecznej Europy, Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, t. 2, Zielona Góra 2002, s. 137-138. -link-
  • Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 1, Aura. Ochrona środowiska, 1996, nr 3, Dodatek ekologiczny Nr 25 dla szkół, s. 1-5. -link-
  • Kształtowanie świadomości ekologicznej na lekcjach historii, cz. 2, Aura. Ochrona środowiska, 1996, nr 4, Dodatek ekologiczny Nr 26 dla szkół, s. 3-5. -link-
  • O czystości i higienie w średniowiecznej i nowożytnej Francji. Od Starożytności do Współczesności, Studia Historyczne 1997, s. 177-185. -link-