UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Regionalistyka, turystyka

 • Alzacja, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2006, nr 79, s. 18. -link-
 • Baskonia, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2007, nr 85, s. 12. -link-
 • Bawaria, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2006, nr 76, s. 16. -link-
 • Flandria, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2006, nr 77, s. 14. -link-
 • Friuli-Wenecja Julijska, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2007, nr 87, s. 12. -link-
 • Fryzja, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2007, nr 84, s. 6. -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów i współpracy transgranicznej w województwie warmińsko-mazurskim, w: Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, pod red. Mariana Malikowskiego i Dariusza Wojakowskiego, Kraków 2005, s. 118-135. -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 1: Podstawowe pojęcia, Puls Regionu 2005, nr 68, s. 12. -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 2: Euroregion Bałtyk, Puls Regionu 2005, nr 69, s. 18-19.
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 3: Wykorzystanie funduszy europejskich w ramach Euroregionu Bałtyk, Puls Regionu 2005, nr 71, s. 16-17. -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 3: Euroregion Niemen, Puls Regionu 2005, nr 72, s. 21 (1). -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 4: Euroregion Niemen, Puls Regionu 2005, nr 73, s. 11 (2). -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 5: Wykorzystanie funduszy europejskich w ramach Euroregionu Niemen, Puls Regionu 2005, nr 74, s. 12-13. -link-
 • Funkcjonowanie euroregionów w województwie warmińsko-mazurskim, cz. 6: Euroregion Łyna-Ława, Puls Regionu 2005, nr 75, s. 14, 20. -link-
 • Górny Śląsk, z cyklu: Regiony Polski, Puls Regionu 2008, nr 92. s. 12. -link-
 • Kujawy, z cyklu: Regiony Polski, Puls Regionu 2008, nr 91, s. 12. -link-
 • Kulturowy szlak Krutyni - pojęcie historyczno-literackie, Masovia. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur, t. 15, 2018, s. 95-108. -link online-
 • Kulturowy szlak Krutyni - ujęcie geograficzno-turystyczne, Masovia 2019, t. 16; to samo w: Mazurski Park Krajobrazowy. Różnorodność biologiczna i kulturowa, red. K. Wittbrodt, T. Janecki, Krutyń 2019, s. 175-201. -link-
 • Lokalizm Globalizm Glokalizm, Puls Regionu 2005, nr 67, s. 14-15. -link-
 • Lombardia, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2007, nr 86, s. 14. -link-
 • Magiczne wsie południowej Warmii. Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018, ss. 294 (współautor Edward Cyfus) -link-
 • Magiczne wsie południowej Warmii - propozycja szlaku turystyczno-kulturowego, w: Bursztyn. Wczoraj - dziś - jutro, red. D. J. Olszewski-Strzyżowski, Gdańsk 2018, s. 203-229. -link-
 • Marcin Luter i Reformacja w sztuce numizmatycznej i medalierstwie. Sprawozdanie z wystawy, Drezno, Zamek królewski, sierpień 2017 r., Bibliotekarz Podlaski 2018, nr 1, s. 357-362. -link-
 • Mniejszość niemiecka. Warmiacy i Mazurzy, Puls Regionu 2003, nr 44, s. 4. -link-
 • Migranci ukraińscy w Polsce (współautor Jan A. Wendt, Tomasz Wiskulski), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2018, z. 30, z serii Organizacja i Zarządzanie z. 126, s. 223-236. -link-
 • Mniejszość ukraińska. Inne grupy narodowościowe i etniczne na Warmii i Mazurach, Puls Regionu 2003, nr 46, s. 28. -link-
 • Obywatelstwo europejskie a problem Innych, Puls Regionu 2004, nr 60, s. 6. -link-
 • Podhale/Góralszczyzna, z cyklu: Regiony Polski, Puls Regionu 2008, nr 95, s. 14. -link-
 • Podlasie, z cyklu: Regiony Polski, Puls Regionu 2008, nr 94, s. 10. -link-
 • Prowansja, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2007, nr 89, s. 22. -link-
 • Prussian lands throughout the ages - territorial and political changes, Revista Romana de Geografia Politica 2008, Anul X, nr 2, s. 93-99. [rumuńskie pismo naukowe, jęz. angielski] -link-
 • Przewodnik turystyczny po gminie Purda, red. I. Lewandowska, Purda 2013, ss. 160, (plus mapa turystyczna). -link-
 • Region a ruch regionalny, Puls Regionu 2005, nr 65, s. 16-17. -link-
 • Region jako kategoria geograficzna, historyczna i etnograficzna, Puls Regionu 2004, nr 62, s. 9. -link-
 • Region w ujęciu socjologicznym, prawnym oraz ekonomicznym, Puls Regionu 2004, nr 63, s. 12-13. -link-
 • Regiony historyczne podzielone granicą. Sprawozdanie z konferencji, Studia Regionalne i Lokalne 2008, nr 4, s. 107-109. -link-
 • Regiony Polski, Puls Regionu 2008, nr 90, s. 4. -link-
 • Regionalizm Regionalizacja Regionalistyka, Puls Regionu 2005, nr 66, s. 14. -link-
 • Rys historyczny regionu warmińsko-mazurskiego, Puls Regionu 2003, nr 42, s. 12. -link-
 • Szkocja, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2006, nr 78, s. 12. -link-
 • Szkoły z polskim językiem nauczania na Warmii okresu międzywojennego - propozycja szlaku turystyczno-kulturowego, w: Turystyka dziedzictwa, red. I. Janicka, w serii: Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, Gdańsk 2018, t. 3, s. 243-262 -link-
 • Szlak kopernikowski - kulturowy szlak turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. Między teorią a praktyką, w: Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu, red. G. Kobrzeniecka-Sikorska, A. A. Omelaniuk, Olsztyn 2016, s. 67-90. -link-
 • Tradycje wielokulturowości na Warmii i Mazurach, Puls Regionu 2003, nr 43, s. 17. -link-
 • Tradycje regionalne w rodzinach uczniów, Puls Regionu 2003, nr 50, s. 11. -link-
 • Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur, Echa Przeszłości, T. 13, 2012, s. 472-478. -link-
 • Turystyka historyczna - próba analizy pojęcia (na podstawie refleksji po konferencjach naukowych na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim), w: Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim, red. Kazimierz Grążawski, wyd. IHiSM UWM, Olsztyn 2014, s. 9-18. -link-
 • The tradition and the contemporary of multiculturalism in Warmia and Masuria, Region and Regionalism 2007 nr 8, vol. 2: Regions in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union, ed. Marek Koter, Krystian Heffner, s. 95-102.
 • Walia, z cyklu: Regiony Europy, Puls Regionu 2007, nr 88, s. 18. -link-
 • Warmia i Mazury - moja mała ojczyzna, Puls Regionu 2003, nr 51, s. 4-5. -link-
 • Warmia and Masuria - Kaliningrad Oblast - Klaipeda Region. Three regions instead of one (East Prussia), Region and Regionalism No. 9, vol. 1: Historical regions divided by the borders. General problems nad regional issue, ed. Marek Sobczyński, Łódź-Opole 2009, s. 241-249. -link-
 • Zakres pojęciowy i terytorialny Warmii i Mazur, Puls Regionu 2004, nr 64, s. 22. -link-
 • Ziemia Lubuska, z cyklu: Regiony Polski, Puls Regionu 2008, nr 93, s. 10. -link-