UWM
dr hab. Izabela Lewandowska,prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
sylabusy:

Dydaktyka:
Dydaktyka historii III r. I stop. Dydaktyka historii II r. II stop. Dydaktyka WOS Dydaktyka Historii
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze:
Turystyka dziedzictwa
Historia:
Historia Mówiona w arch. Marketing i zarządzanie w t. Oral history w archiwistyce Seminarium licencjackie
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo:
Edukacja regionalna Historia kultury Usługi biblioteczno-informacyjne
Turystyka i rekreacja:
Dziedzictwo kulturowe Kulturowe szlaki turystyczne Kul. turystyka miejska i ind. Kulturowa turystyka miejska .. Regionalizm a turystyka etniczna Walory Turystyczne WiM
Stosunki Międzynarodowe:
Europ. ochrona... WiM na tle regionów
Filologia germańska:
Pedagogika ogólna