UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Chata War. Kontakt Wyszukaj
Świadomość i tożsamość regionalna

 • Awareness of the Cittaslow network among students in Olsztyn and Gdańsk Cities(współautorzy: Adam Drzewicki, Jan A. Wendt), Polish Journal of Natural Sciences 2019, Vol 34(4), s. 559-573. -link-
 • Co młodzież naszego regionu sądzi o grupach narodowych i etnicznych?, Puls Regionu 2003, nr 47, s. 29-30. -link-
 • Co to jest świadomość i tożsamość regionalna, Puls Regionu 2004, nr 55, s. 10. -link-
 • Das Pruzzenland als gebrochene Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska, Brauschweig 2013. -link-
 • Dzieje regionu i postacie historyczne z nim związane w świadomości uczniów Warmii i Mazur, Mrągowskie Studia Humanistyczne 2001, t. 3, s. 79-93 -link-
 • Edukacja szkolna podstawą kształtowania świadomości regionalnej, Puls Regionu 2004, nr 57, s. 10-11. -link-
 • Einleitung, w: Das Pruzzenland als gebrochene Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska, Brauschweig 2013, s. 7-35. (współautor Stephanie Zloch) -link-
 • Grenzüberschreitungen im Schulbuch, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, T. 64, 2013, s. 30-45. (współautor Stephanie Zloch) -linkDE-
 • Grunwald 1410 - Tannenberg 1914 w historycznej świadomości młodzieży z Warmii i Mazur, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2010, zeszyt specjalny: Na stronach ksiąg i Internetu. Bitwa pod Grunwaldem przez wieki, s. 16-28. -link-
 • Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, ss. 222. -link-
 • Kształtowanie świadomości regionalnej uczniów i tożsamości regionów poprzez edukację o bursztynie, w: Bursztynowy artefakt a kreowanie turystyki kulturowej, red. Janusz Hochleitner, Jantar 2010, s. 93-108. -link-
 • Licealiści o Niemcach i autochtonach zamieszkujących Warmię i Mazury, Zbliżenia. Polska. Niemcy. Annäherungen. Polen. Deutschland. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003, nr 3, s. 39-46. -link-
 • Międzynarodowy projekt Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamość w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej, w: Wizualizacje historii, z serii: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. IX, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 43-49. -link-
 • Mniejszość ukraińska w opiniach i postawach licealistów z Warmii i Mazur, Studia Angerburgica, Węgorzewo 2003-2004, s. 37-50. -link-
 • Możliwości kształtowania świadomości regionalnej na Warmii i Mazurach, Puls Regionu 2004, nr 56, s. 10-11. -link-
 • Nie znają, nie praktykują. Zanikające więzi z przeszłością, Oświata i Wychowanie 2003, nr 8, s. 18-23. -link-
 • O tożsamości Warmiaków na pograniczu kulturowym w XX wieku na podstawie warmińskiej sagi Edwarda Cyfusa A Życie toczy się dalej, w: E. Cyfus, A Życie toczy się dalej, cz. 3, Olsztyn 2010, s. 219-230. -link-
 • Obcy wśród obcych, swojacy wśród swoich, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, Olsztyn 2003, nr 2, s. 19. -link-
 • Osobistości ziem pruskich na przestrzeni wieków. Kanon postaci, w: Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch, Olsztyn 2013, s. 206-230. -link-
 • Persönlichkeiten, w: Das Pruzzenland als gebrochene Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska, Brauschweig 2013, s. 211-235. -link-
 • Polsko-niemiecki projekt Pruzzeland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji (współautor Stephanie Zloch), Zapiski Historyczne 2012, nr 1, s. 103-118. -link-
 • Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie), Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2003, nr 1, s. 57-74. (współautor Janusz Hochleitner) -link-
 • Regionalna i historyczna świadomość licealistów. Wnioski z eksperymentu pedagogicznego, Prometeusz. Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie 2004, nr 3, s. 81-91. -link-
 • Rola edukacji w kształtowaniu tożsamości europejskiej, Puls Regionu 2004, nr 59, s. 14. -link-
 • Stereotypy narodowościowe funkcjonujące wśród młodzieży Warmii i Mazur, Puls Regionu 2003, nr 48, s. 10 (cz. 1); nr 49, s. 10 (cz. 2). -link- ; -link'-
 • Szczególnie w miastach każdy żyje dla siebie... Więzi lokalne i regionalne na Warmii i Mazurach, Oświata i Wychowanie 2003, nr 9, s. 10-15. -link-
 • Świadomość historyczna - świadomość regionalna. Założenia teoretyczne. Przegląd badań, Edukacja Humanistyczna 1998, nr 4, s. 5-28. -link-
 • Świadomość historyczna i regionalna licealistów. Wnioski z badań w regionie warmińsko-mazurskim, w: Edukacja historyczna a wspłczesność, pod red. Barbary Kubis, Opole 2003, s. 335-350. -link-
 • Świadomość regionalna olsztyńskich uczniów. Wyniki badań, Echa Przeszłości 2000, nr 1, s. 177-187. -link-
 • Świadomość (tożsamość) regionalna, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. VI: Su-U, red. T. Pilch, Warszawa 2007, s. 444-450. -link-
 • Towarzystwo Naukowe Pruthenia, VariArt 2011, nr 1, s. 18-19. -link-
 • Warmiński Dwugłos - rozmowy o Warmii w bibliotece UMK w Toruniu, VariArt 2013, nr 2, s. 18-19. -link-
 • Wstęp, w: Ziemie pruskie w podręcznikach polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch, Olsztyn 2013, s. 7-23 (współautor Stephanie Zloch). -link-
 • Wyznaczniki tożsamości europejskiej, Puls Regionu 2004, nr 58, s. 21. -link-
 • Zastosowanie metod empirycznych w badaniach nad świadomością regionalną młodzieży, Kwartalnik Edukacyjny 2001, nr 3, s. 40-51. -link-
 • Ziemie pruskie w podręcznikach polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tośsamoćci w XX-XXI wieku, red. Izabela Lewandowska, Stephanie Zloch, Olsztyn 2013, ss. 311. -link-